Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Taxén, L; (2011) Modeling the Intellect from a Coordination Perspective. In B. Igelnik (Ed.), Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
Braf, E; (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations.
Göbel, H; (2014) IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter. IEI, LiU
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
Goldkuhl, G; (2019) Grounded Theory in Information Systems Research – from Themes in IS Discourse to Possible Developments. ICIS-2019
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2019) The generation of qualitative data in information systems research: the diversity of empirical research methods. Communications of AIS, Vol 44, Article 28
Goldkuhl, G; Sjöström, J; (2018) Design science in the field: Practice design research. Proceedings Desrist-2018, pp. 67–81, Springer, LNCS 10844, Berlin
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2018) Multi-grounded theory – an update. International Journal of Qualitative Methods, Vol 17, p 1-5
Goldkuhl, G; (2017) Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research . IE//LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2016) Separation or unity? Behavioral science vs. design science . SIGPRAG workshop “Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts
Goldkuhl, G; Sjöström, J; (2015) Closing the practice loop: Practice design research . Pre-ICIS Workshop 2015 “Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts”
Goldkuhl, G; (2015) The design of practice and the practice of design. Systems, Signs & Actiosn, Vol. 9 (2015), No. 1, pp. 1–8
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Nordström, M; (2014) Challenges in IT service management: institution vs. improvisation. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) Mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning: Studier av organisatorisk förmåga. i Kock H (red, 2014) Lärande i arbetslivet. Möjligheter och utmaningar. En vänbok till Per-Erik Ellström, Karin Almlöfs Förlag, Ödeshög
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) Different roles of evaluation in information systems research. Accepted to the International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Intervention, 2012, Barcelona
Goldkuhl, G; (2012) From Action Research to Practice Research. Australasian Journal of Information Systems, Vol 17 (2), p 57-78
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) The many prepositions of practice research: About, for, in, with and from . 2nd International Conference on Practice Research, Helsinki, 2012
Cronholm, S; Göbel, H; Haraldson, S; Lind, M; Alexandersson, N; Seigerroth, U; (2011) Collaborative Practice - an action research approach to efficient ITSM. International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research June 8, 2011, Helsinki, Finland
Goldkuhl, G; (2011) Kunskapande. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
Nordström, M; Axelsson, K; (2011) Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research – Experiences from a Knowledge Initiative in IS Maintenance and Evolution. Accepted to the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011
Goldkuhl, G; (2011) The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry. Systems, Signs & Actions, Vol 5 (1), p 7-29
(Broberg) Danielsson, H; (2011) The role of evaluation contracts in the practice of e-health evaluation. presented at the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011.
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2010) Adding theoretical grounding to grounded theory – Towards Multi-grounded theory. , International Journal of Qualitative Methods, Vol 9 (2), p 187-205
Holgersson, S; Seigerroth, U; (2010) En-Dator-En-Person-i-skolan - En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping.
  Sjöström, J; (2010) Five Critical Remarks on Interaction Design Patterns as Theory Representation. In Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS’2010), Pretoria, South Africa, June 2010.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Reflected Action Learning - a Method for Collective Competence Development. In proceedings of the 11th European Conference Knowledge Management (ECKM). Sep 2-3. Famalicao, Portugal.
  Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2009) An Analytic Framework for Design-oriented IS Research. In Proceedings of the 15th Americas Conference of Information Systems (AMCIS’2010). San Francisco, CA, USA, August 2009.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2009) Competence Development among IT-Consultants. Accepted to International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS, Madeira, 6-8 October, Portugal
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2009) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (PROFET) – Slutrapport från FoU-projekt 2006-2009. , VITS, IEI, Linköpings universitet
Melin, U; Axelsson, K; Wedlund, T; (2009) Project-based Learning - An Emergent Framework for Designing Courses. Information Systems Education Journal, 7(34), 3-11
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
Goldkuhl, G; (2008) Artefact science vs. practice science: seeking information systems identity. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
  Lindblad-Gidlund, K; Axelsson, K; (2008) Communicating vessels for relevant and rigorous eGovernment research. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 255-261 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2008) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper – nomadiska systemutvecklare i samverkan(Projektbeskrivning PRAXIS) . , VITS/IEI, LiU
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) Practical inquiry as action research and beyond. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
  Melin, U; Axelsson, K; Lundsten, M; (2008) Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 383-390 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; (2008) What kind of pragmatism in information systems research?. AIS SIG Prag Inaugural meeting, Paris
Sidan 1 av 3Prev[1]23Next v
[Condition]Avancerat filter