Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Taxén, L; (2011) Modeling the Intellect from a Coordination Perspective. In B. Igelnik (Ed.), Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
Braf, E; (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations.
Göbel, H; (2014) IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter. IEI, LiU
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
Goldkuhl, G; (2019) Grounded Theory in Information Systems Research – from Themes in IS Discourse to Possible Developments. ICIS-2019
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2019) The generation of qualitative data in information systems research: the diversity of empirical research methods. Communications of AIS, Vol 44, Article 28
Goldkuhl, G; Sjöström, J; (2018) Design science in the field: Practice design research. Proceedings Desrist-2018, pp. 67–81, Springer, LNCS 10844, Berlin
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2018) Multi-grounded theory – an update. International Journal of Qualitative Methods, Vol 17, p 1-5
Goldkuhl, G; (2017) Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research . IE//LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2016) Separation or unity? Behavioral science vs. design science . SIGPRAG workshop “Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts
Goldkuhl, G; Sjöström, J; (2015) Closing the practice loop: Practice design research . Pre-ICIS Workshop 2015 “Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts”
Goldkuhl, G; (2015) The design of practice and the practice of design. Systems, Signs & Actiosn, Vol. 9 (2015), No. 1, pp. 1–8
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Nordström, M; (2014) Challenges in IT service management: institution vs. improvisation. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) Mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning: Studier av organisatorisk förmåga. i Kock H (red, 2014) Lärande i arbetslivet. Möjligheter och utmaningar. En vänbok till Per-Erik Ellström, Karin Almlöfs Förlag, Ödeshög
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) Different roles of evaluation in information systems research. Accepted to the International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Intervention, 2012, Barcelona
Goldkuhl, G; (2012) From Action Research to Practice Research. Australasian Journal of Information Systems, Vol 17 (2), p 57-78
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) The many prepositions of practice research: About, for, in, with and from . 2nd International Conference on Practice Research, Helsinki, 2012
Cronholm, S; Göbel, H; Haraldson, S; Lind, M; Alexandersson, N; Seigerroth, U; (2011) Collaborative Practice - an action research approach to efficient ITSM. International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research June 8, 2011, Helsinki, Finland
Goldkuhl, G; (2011) Kunskapande. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
Nordström, M; Axelsson, K; (2011) Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research – Experiences from a Knowledge Initiative in IS Maintenance and Evolution. Accepted to the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011
Goldkuhl, G; (2011) The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry. Systems, Signs & Actions, Vol 5 (1), p 7-29
(Broberg) Danielsson, H; (2011) The role of evaluation contracts in the practice of e-health evaluation. presented at the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011.
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2010) Adding theoretical grounding to grounded theory – Towards Multi-grounded theory. , International Journal of Qualitative Methods, Vol 9 (2), p 187-205
Holgersson, S; Seigerroth, U; (2010) En-Dator-En-Person-i-skolan - En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping.
  Sjöström, J; (2010) Five Critical Remarks on Interaction Design Patterns as Theory Representation. In Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS’2010), Pretoria, South Africa, June 2010.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Reflected Action Learning - a Method for Collective Competence Development. In proceedings of the 11th European Conference Knowledge Management (ECKM). Sep 2-3. Famalicao, Portugal.
  Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2009) An Analytic Framework for Design-oriented IS Research. In Proceedings of the 15th Americas Conference of Information Systems (AMCIS’2010). San Francisco, CA, USA, August 2009.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2009) Competence Development among IT-Consultants. Accepted to International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS, Madeira, 6-8 October, Portugal
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2009) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (PROFET) – Slutrapport från FoU-projekt 2006-2009. , VITS, IEI, Linköpings universitet
Melin, U; Axelsson, K; Wedlund, T; (2009) Project-based Learning - An Emergent Framework for Designing Courses. Information Systems Education Journal, 7(34), 3-11
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
Goldkuhl, G; (2008) Artefact science vs. practice science: seeking information systems identity. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
  Lindblad-Gidlund, K; Axelsson, K; (2008) Communicating vessels for relevant and rigorous eGovernment research. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 255-261 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2008) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper – nomadiska systemutvecklare i samverkan(Projektbeskrivning PRAXIS) . , VITS/IEI, LiU
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) Practical inquiry as action research and beyond. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
  Melin, U; Axelsson, K; Lundsten, M; (2008) Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 383-390 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; (2008) What kind of pragmatism in information systems research?. AIS SIG Prag Inaugural meeting, Paris
  Melin, U; Axelsson, K; (2007) Action in Action Research – Illustrations of What, Who, Why, Where, and When from an E-Government Project. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 44–55
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; (2006) Collaborative researching - from ISAC to VITS through HUMOR. in Bubenko J et al (eds, 2006) ICT for people. 40 years of academic development in Stockholm, DSV, Stockholm University
  Lind, M; Goldkuhl, G; (2006) How to develop a Multi-Grounded Theory: the evolution of a business process theory. Australian Journal of Information Systems, vol 13, No 2 p 69-85
Cronholm, S; Guss, S; Bruno, V; (2006) Learning Observation - Introducing the Role of a Meta-Observer. Presented at the 17th Australian Conference on Information Systems (ACIS)
Goldkuhl, G; (2006) Practice Theory vs Practical Theory: Combining Referential and Functional Pragmatism. , Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Melin, U; Axelsson, K; Wedlund, T; (2006) Project Based Learning – An Emergent Framework for Designing Courses. In the Proceedings of ISECON 2006, v 23 (Dallas): §2144. ISSN: 1542-7382
Cronholm, S; Melin, U; (2006) Project Oriented Student Work: Group Formation and Learning. Presented at Information Systems Education Conference (ISECON 2006, 2 -5 November, 2006, Dallas, Texas
Wedlund, T; Axelsson, K; Melin, U; (2006) Project-Oriented Education – Managing three Simultaneous Processes. Presented at Higher Education Close Up 3 (HECU3), Lancaster University, UK, 24-26 July 2006
  Axelsson, K; Melin, U; Wedlund, T; (2006) Student Activity in Seminars – Designing Multi-functional Assessment Events. In Goldweber M, Salomoni P (Eds.), Proceedings of the Eleventh Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE2006), Bologna, Italy, June 26-28 2006, pp. 93-97
Rittgen, P; (2006) Towards a Language for Business Action Theory. Presented at ALOIS 2006, Borås
Cronholm, S; (2005) Multi-Grounded Theory in Practice – a Review of Experiences from Use. Presented at QUALIT 2005, Nov 23-25, Brisbane, Australia
Cronholm, S; (2005) Nine Principles for Designing a Study Program. Presented at Information Systems Education Conference (ISECON 2005), Columbus, Ohio, USA
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2005) Praktikbegreppet - en praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2005) Socio-Instrumental Pragmatism: A Theoretical Synthesis for Pragmatic Conceptualisation in Information Systems. in Proceedings of the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), University of Limerick
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) The Evolution of a Business Process Theory - the Case of a Multi-Grounded Theory. In: Beekhuyzen J., von Hellens L., Guest K., Morley M. (2005, Eds.) Proceedings of the Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research (QualIT 2005), Griffith University, Australia
Goldkuhl, G; (2005) Workpractice Theory – What it is and Why we need it. in Proceedings of the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), University of Limerick
Goldkuhl, G; (2004) Conceptual Determination when Developing a Multi-Grounded Theory – Example: Defining ISD Method. Accepted to the 3rd European Conference on Research Methods in Business and Management (ECRM 2004), Reading
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2004) Conceptualising Participatory Action Research – Three Different Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, Vol 2, Issue 2.
  Goldkuhl, G; (2004) Design theories in information systems - a need for multi-grounding. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 6(2) p 59-72
Cronholm, S; (2004) Illustrating Multi-Grounded Theory. in proceedings of the 3rd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2004), (A Brown, D Remenyi eds). 29-30 April 2004. Reading University, Reading, UK
Goldkuhl, G; (2004) Meanings of Pragmatism: Ways to conduct information systems research. Accepted to the 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University
Goldkuhl, G; (2004) The socio-pragmatics of organisational knowledge: An inquiry of managing eldercare knowledge. accepted to the First Scandinavian Workshop on e-Government, Örebro University
Axelsson, K; Goldkuhl, G; (2004) Theory Modelling – Action Focus when Building a Multi-Grounded Theory. in Brown A, Remenyi D (2004, eds) Proceedings of the 3rd European Conference on Research Methods in Business and Management (ECRM2004), Reading University UK, 29-30 May 2004, pp 25-33
Cronholm, S; Eriksson, O; (2004) What could OOA&D Benefit from Grounded Theory?. In proocedings of the 13th International Conference on Information Systems Development (ISD), (O Vasilecas, A Caplinskas, W Wojtkowski, W G Wojtkowski, J Zupancic & S Wrycza eds). September 9-11, 2004, Vilnius, Lithuania
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2003) Multi-grounded theory – adding theoretical grounding to grounded theory. accepted to the 2nd European Conference on Research Methods in Business (2ECRM), Reading
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2003) Understanding the practices of action research. accepted to the 2nd European Conference on Research Methods in Business (2ECRM), Reading
Goldkuhl, G; (2002) Anchoring scientific abstractions – ontological and linguistic determination following socio-instrumental pragmatism. in Proc of European Conference on Research Methods in Business, (ECRM), Reading
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Document-Driven Systems Development - an Approach Involving Novice Users. In Proceedings of the Conference United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS 2002), 10-12 April 2002. Leeds Metropolitan University, UK
Cronholm, S; (2002) Grounded Theory in Use - a Review of Experiences. In Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2002) (Remenyi D, ed). 29-30 April 2002. Reading University, Reading, UK
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Grounding of Methods for Business Change: Altering between Empirical, Theoretical and Internal Grounding. in Remenyi D. (Eds.) Proceedings of European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, MCIL, Reading, UK
Melin, U; Axelsson, K; (2002) Roles of Theories and Models in Interactive Knowledge Creation – Reflections from a Business Network and IT Case Study. in: Remenyi, D. (Eds.) Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, pp. 229-243
  Braf, E; (2002) The many meanings of norms. in Proceedings of The Fifth Workshop On Organisational Semiotics, 14-15 June, Delft, The Netherlands
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) The practices of knowledge – investigating functions and sources. accepted to the 3rd European Conference on Knowledge Management (3ECKM), Dublin
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (2002) The Social Construction of Data Stability – Discovering Strategies for Establishing and Preserving Stability in Data Bases. presented at Information Systems in Context, VITS Pre-International Workshop, 11-12 February, 2002
Axelsson, K; Melin, U; Kock, H; (2001) Arenor för gemensam kunskapsbildning – exempel från två samverkansprojekt. Presenterat på Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS’01), 9-11 maj 2001, Halmstad
Goldkuhl, G; Braf, E; (2001) Contextual knowledge analysis - understanding knowledge and its relations to action and communication. in Proceedings of second European Conference on Knowledge Management (ECKM 2001), Bled, Slovenia
  Braf, E; (2001) Knowledge or Information - what makes the difference?. in Liu et al [eds] Organizational Semiotics. Evolving a Science of Information Systems. Boston: Kluwer Academic Publishers. Sidor: 15
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Braf, E; (2001) Organisations as practice systems - integrating knowledge, signs, artefacts and action. Accepted to IFIP WG8.1 Working Conference Organisational Semiotics: evolving a science of information systems, 24-26 July, Montreal, Canada
  Braf, E; (2000) A Language Action Perspective on Knowledge Management. in Proceedings of the Fifth International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP2000), 14-16 September 2000, Aachen, Germany. Finns även som JIBS Working Paper Series, no 2001-7
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Organisational Ability - constituents and congruencies. Accepted to OR42, Swansea, Wales
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Ökad IT-användning – vad händer med organisationers och människors förmåga?. i Lennerlöf L [red] (2000) Avveckla eller utveckla? En antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. Även som, Linköping: CMTO Research Papers, no 2000:16
Goldkuhl, G; (1999) The grounding of usable knowledge: An inquiry in the epistemology of action knowledge. accepted to HSS99, Falun, March 16-18 1999
Goldkuhl, G; (1996) Informatik - Ett ämne i, om och för förändring. Installationsföreläsning, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Goldkuhl, G; (1993) Välgrundad metodutveckling. VITS Höstseminarium 1993, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) VITS - beskrivning av ett FoU-program. , Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet
Goldkuhl, G; (1990) Aktörer i samarbete - aktörsteori som grund för förståelse av förändringsarbete. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1985) Om behovet av kreativitet vid beslut om datorisering. Forskningsgrupp HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1982) Utgångspunkter inför empiriska studier av förändringsanalys. Forskningsgruppen HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1981) On foundations for information systems science - a tentative paradigm analysis. in Kerola-Koskela (Eds, 1981) Report of the 4th Scandinavian Research seminar on Systemeering, Oulu University
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter