Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Cronholm, S; (2010) Utvärdering av Vindtjänsten - en e-tjänst för analys av vindkraftsförhållanden.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2009) Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale . , VITS Working paper, LiU
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Röstlinger, A; Cronholm, S; (2009) Design Criteria for Public e-Services. Accepted to the 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy
Goldkuhl, G; (2009) eSkattedeklaration – en samverkans- och tjänsteanalys . , Projektrapport, VITS/IEI,Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (2009) Information systems actability - tracing the theoretical roots. Semiotica, Vol 2009, No 175, pp 379-401
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Persson, A; Goldkuhl, G; (2009) Joined-up eGovernment - needs and options in local governments. in M.A. Wimmer et al (Eds, 2009) EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 76–87, Springer-Verlag, Berlin
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Sidan 9 av 23Prev1238[9]1011212223Next v
[Condition]Avancerat filter