Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Reconstruction of different business processes – a theory and method driven analysis. i Dignum F., Dietz J. (Eds): The Language/Action Perspective - Proceedings of the Second International Workshop on Communication Modelling. Eindhoven University of Technology
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
Goldkuhl, G; (1996) Handlingsteoretisk definition av informationssystem. VITS Höstkonferens 1996, Högskolan i Borås
Goldkuhl, G; (1996) Informatik - Ett ämne i, om och för förändring. Installationsföreläsning, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
Goldkuhl, G; Fristedt, D; (1994) Metodanalys - en beskrivning av metametoden SIMM. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1992) Contextual activity modelling of information systems. Accepted to the 3rd International Working Conference on Dynamic Modelling of information systems, Noordwijkerhout
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Konferens Sundsvall42, Dataföreningen
Goldkuhl, G; (1991) Information systems design as argumentation - an investigation into Design Rationale as a conceptualization of design. in Proceedings of 14th IRIS (Information systems Research In Scandinavia), Umeå
Goldkuhl, G; (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen. Konferens "Systemutveckling i praktisk belysning", Dataföreningen i Sverige
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) VITS - beskrivning av ett FoU-program. , Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet
Goldkuhl, G; (1990) Aktörer i samarbete - aktörsteori som grund för förståelse av förändringsarbete. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1987) Skapa verksamhetsgoda informationssystem - använd kontextuell verksamhetsanalys. NordDATA 87, Trondheim
Goldkuhl, G; (1985) Utveckling av användares verksamhetsspråk - ett nytt synsätt på informationsbehovsanalys. Symposiet "Vägen till bättre informationsstem - går via användarmedverkan", Riksdataförbundet, Stockholm
Goldkuhl, G; (1984) ISAC omvärderad. Symposiet 'Systemutveckling - av vem,för vem och hur?, Mölndal 13-15 mars 1984
Goldkuhl, G; (1984) Modeling communicative acts in information systems. TIMS XXVI International Meeting, Köpenhamn
Goldkuhl, G; Lyytinen, K; (1983) Information systems specification as rule reconstruction. IFIP 8.2 Conference "Beyond Productivity: Information Systems for Organizational Effectiveness, Minneapolis
Goldkuhl, G; (1982) Utgångspunkter inför empiriska studier av förändringsanalys. Forskningsgruppen HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1981) On foundations for information systems science - a tentative paradigm analysis. in Kerola-Koskela (Eds, 1981) Report of the 4th Scandinavian Research seminar on Systemeering, Oulu University
Goldkuhl, G; (1981) Systemering som formalisering av människors språk – en humaninfologisk teori. NordDATA81, Köpenhamn
Goldkuhl, G; (1980) Information systems specification - establishing a formal language intersubjectivity among users. i Lyytinen, Peltola (Eds, 1980) Report of the 3rd Scandinavian research seminar in systemeering, Jyväskylä University
Sidan 3 av 3Prev12[3]Next v
[Condition]Avancerat filter