Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen. Konferens "Systemutveckling i praktisk belysning", Dataföreningen i Sverige
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) VITS - beskrivning av ett FoU-program. , Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet
Goldkuhl, G; (1990) Aktörer i samarbete - aktörsteori som grund för förståelse av förändringsarbete. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1987) Skapa verksamhetsgoda informationssystem - använd kontextuell verksamhetsanalys. NordDATA 87, Trondheim
Goldkuhl, G; (1985) Utveckling av användares verksamhetsspråk - ett nytt synsätt på informationsbehovsanalys. Symposiet "Vägen till bättre informationsstem - går via användarmedverkan", Riksdataförbundet, Stockholm
Goldkuhl, G; (1984) ISAC omvärderad. Symposiet 'Systemutveckling - av vem,för vem och hur?, Mölndal 13-15 mars 1984
Goldkuhl, G; (1984) Modeling communicative acts in information systems. TIMS XXVI International Meeting, Köpenhamn
Goldkuhl, G; Lyytinen, K; (1983) Information systems specification as rule reconstruction. IFIP 8.2 Conference "Beyond Productivity: Information Systems for Organizational Effectiveness, Minneapolis
Goldkuhl, G; (1982) Utgångspunkter inför empiriska studier av förändringsanalys. Forskningsgruppen HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1981) On foundations for information systems science - a tentative paradigm analysis. in Kerola-Koskela (Eds, 1981) Report of the 4th Scandinavian Research seminar on Systemeering, Oulu University
Sidan 22 av 23Prev1231718192021[22]23Next v
[Condition]Avancerat filter