Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Ökad IT-användning – vad händer med organisationers och människors förmåga?. i Lennerlöf L [red] (2000) Avveckla eller utveckla? En antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. Även som, Linköping: CMTO Research Papers, no 2000:16
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1999) Expanding the scope: From language action to generic practice. in proceedings of the 4th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP99), Copenhagen
Cronholm, S; Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1999) From Usability to Actability. In Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'99), 22–27 August 1999, Munich, Germany, Vol. 1, (Eds, Bullinger H-J and Ziegler J) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 1073–1077
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1999) Information Systems Actability Engineering: Integrating Analysis of Business Processes and Usability Requirements. In Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP'99), 12–13 September 1999, Copenhagen, Denmark, (Eds, Goldkuhl G, et al.) Jönköping: Jönköping International Business School, pp. 73–86
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (1998) Action Within Information Systems: Outline of a Requirements Engineering Method. In Proceedings of the 4th International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality (REFSQ’98), 8–9 June 1998, Pisa, Italy, (Eds, Dubois E, et al.) Namur, Belgium: Presses universitaires de Namur, pp. 133–154
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1998) Elicitation and Analysis of Actability Requirements. In Proceedings of the 3rd Australian Conference on Requirements Engineering (ACRE'98), 26–27 October 1998, Geelong, Vic, Australia, (Eds, Fowler D and Dawson L) Geelong, Vic, Australia: Deakin university, pp. 14–28
Goldkuhl, G; (1998) Handlingars vad, vem och var. Ett praktikteoretiskt bidrag. CMTO, Linköpings universitet
Dietz, J; Goldkuhl, G; Lind, M; Reijswoud, V; (1998) The Communicative Paradigm for Business Modelling – A Research Agenda. i Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (Eds): Proceedings of the Third International Workshop – The Language Action Perspective on Communication Modelling. Jönköping International Business School
Goldkuhl, G; (1998) The six phases of business processes - business communication and the exchange of value. accepted to the 12th biennial ITS conference (ITS´98), Stockholm
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
Sidan 20 av 23Prev123171819[20]212223Next v
[Condition]Avancerat filter