Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Konferens Sundsvall42, Dataföreningen
Goldkuhl, G; (1987) Skapa verksamhetsgoda informationssystem - använd kontextuell verksamhetsanalys. NordDATA 87, Trondheim
Goldkuhl, G; (1985) Utveckling av användares verksamhetsspråk - ett nytt synsätt på informationsbehovsanalys. Symposiet "Vägen till bättre informationsstem - går via användarmedverkan", Riksdataförbundet, Stockholm
Goldkuhl, G; (1984) Modeling communicative acts in information systems. TIMS XXVI International Meeting, Köpenhamn
Goldkuhl, G; Lyytinen, K; (1983) Information systems specification as rule reconstruction. IFIP 8.2 Conference "Beyond Productivity: Information Systems for Organizational Effectiveness, Minneapolis
Goldkuhl, G; (1981) Systemering som formalisering av människors språk – en humaninfologisk teori. NordDATA81, Köpenhamn
Goldkuhl, G; (1980) Information systems specification - establishing a formal language intersubjectivity among users. i Lyytinen, Peltola (Eds, 1980) Report of the 3rd Scandinavian research seminar in systemeering, Jyväskylä University
Sidan 10 av 10Prev123456789[10]Next v
[Condition]Avancerat filter