Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Cronholm, S; (1995) Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
Goldkuhl, G; Fristedt, D; (1994) Metodanalys - en beskrivning av metametoden SIMM. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Cronholm, S; (1993) CASE-shells - flexible and open environments for customizing CASE tools.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1993) Joint elicitation of problems: An important aspect of change analysis. Accepted to IFIP 8.2 Conference on "Information systems development: Human, social and organizational aspects", Noordwijkerhou
Goldkuhl, G; (1993) Välgrundad metodutveckling. VITS Höstseminarium 1993, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen. Konferens "Systemutveckling i praktisk belysning", Dataföreningen i Sverige
Sidan 5 av 6Prev1234[5]6Next v
[Condition]Avancerat filter