Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Taxén, L; (2011) The System Anatomy – Enabling Agile Project Management. Taxén., L.(Ed.)
(Broberg) Danielsson, H; (2009) DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod. Doktorsavhandling
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
Göbel, H; (2014) IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter. IEI, LiU
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
  Larsson, U; (2004) Designarbete i dialog - karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess. Licentiatavhandling FiF 77, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Linköping.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Seigerroth, U; (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Öberg, F; (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Karlsson, B; (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning.
  Fristedt, D; (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete . IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2017) Metod och modellering i verksamhetsutveckling. VITS/IEI,LiU
Goldkuhl, G; (2017) Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research . IE//LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2011) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper -nomadiska systemutvecklare i samverkan (PRAXIS). Slutrapport från FoU-projekt 2007-2009, VITS, IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
  Taxén, L; Pettersson, U; (2010) Agile and Incremental Development of Large Systems.. In The 7th European Systems Engineering Conference, EuSEC 2010. Stockholm, Sweden, May 23–26, 2010
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2010) Development of public e-services - a method outline. the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), Örebro University
  Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2009) An Analytic Framework for Design-oriented IS Research. In Proceedings of the 15th Americas Conference of Information Systems (AMCIS’2010). San Francisco, CA, USA, August 2009.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2009) Competence Development among IT-Consultants. Accepted to International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS, Madeira, 6-8 October, Portugal
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Cronholm, S; (2008) Using Agile Methods? – expected effects . Presented at the 17th International Conference on Information Systems Development (ISD2008). Paphos, Cyprus, August 25-27, 2008.
Lings, B; Lundell, B; Ågerfalk, P; Fitzgerald, B; (2006) Ten Strategies for Successful Distributed Development. Proceedings of the IFIP WG8.6 Working Conference, National University of Ireland, Galway, June 7 – June 10, 2006
Lundell, B; Lings, B; Ågerfalk, P; Fitzgerald, B; (2006) The Distributed Open Source Software Development Model: Observations on Communication, Coordination and Control. Proceedings of ECIS'2006, Gothenburg, Sweden
Rittgen, P; (2006) Towards a Language for Business Action Theory. Presented at ALOIS 2006, Borås
Cronholm, S; (2005) Multi-Grounded Theory in Practice – a Review of Experiences from Use. Presented at QUALIT 2005, Nov 23-25, Brisbane, Australia
Goldkuhl, G; (2004) Conceptual Determination when Developing a Multi-Grounded Theory – Example: Defining ISD Method. Accepted to the 3rd European Conference on Research Methods in Business and Management (ECRM 2004), Reading
Cronholm, S; Eriksson, O; (2004) What could OOA&D Benefit from Grounded Theory?. In proocedings of the 13th International Conference on Information Systems Development (ISD), (O Vasilecas, A Caplinskas, W Wojtkowski, W G Wojtkowski, J Zupancic & S Wrycza eds). September 9-11, 2004, Vilnius, Lithuania
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Document-Driven Systems Development - an Approach Involving Novice Users. In Proceedings of the Conference United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS 2002), 10-12 April 2002. Leeds Metropolitan University, UK
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Grounding of Methods for Business Change: Altering between Empirical, Theoretical and Internal Grounding. in Remenyi D. (Eds.) Proceedings of European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, MCIL, Reading, UK
Cronholm, S; Ågerfalk, P; (1999) On the Concept of Method in Information Systems Development. In Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22), 7–10 August 1999, Keuruu, Finland, Vol. 1, (Ed, Käkölä T), pp. 229–236
Goldkuhl, G; (1999) The grounding of usable knowledge: An inquiry in the epistemology of action knowledge. accepted to HSS99, Falun, March 16-18 1999
  Cronholm, S; (1997) A Navigation Framework - an aspect when designing CASE tools.
Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1997) Method integration as a learning process. i Jayaratna N., Fitzgerald B., Wood-Harper T., Larrasquet J-M. (Eds): Training and Education of Methodology Practitioners and Researchers. Springer-Verlag, London
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Cronholm, S; (1995) Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
Goldkuhl, G; Fristedt, D; (1994) Metodanalys - en beskrivning av metametoden SIMM. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Cronholm, S; (1993) CASE-shells - flexible and open environments for customizing CASE tools.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1993) Joint elicitation of problems: An important aspect of change analysis. Accepted to IFIP 8.2 Conference on "Information systems development: Human, social and organizational aspects", Noordwijkerhou
Goldkuhl, G; (1993) Välgrundad metodutveckling. VITS Höstseminarium 1993, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen. Konferens "Systemutveckling i praktisk belysning", Dataföreningen i Sverige
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) VITS - beskrivning av ett FoU-program. , Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet
Goldkuhl, G; (1984) ISAC omvärderad. Symposiet 'Systemutveckling - av vem,för vem och hur?, Mölndal 13-15 mars 1984
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter