Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (1992) Contextual activity modelling of information systems. Accepted to the 3rd International Working Conference on Dynamic Modelling of information systems, Noordwijkerhout
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Konferens Sundsvall42, Dataföreningen
Goldkuhl, G; (1991) Information systems design as argumentation - an investigation into Design Rationale as a conceptualization of design. in Proceedings of 14th IRIS (Information systems Research In Scandinavia), Umeå
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) VITS - beskrivning av ett FoU-program. , Institutionen för datavetenskap, Linköping universitet
Goldkuhl, G; (1990) Aktörer i samarbete - aktörsteori som grund för förståelse av förändringsarbete. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1987) Skapa verksamhetsgoda informationssystem - använd kontextuell verksamhetsanalys. NordDATA 87, Trondheim
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1985) Om behovet av kreativitet vid beslut om datorisering. Forskningsgrupp HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1985) Utveckling av användares verksamhetsspråk - ett nytt synsätt på informationsbehovsanalys. Symposiet "Vägen till bättre informationsstem - går via användarmedverkan", Riksdataförbundet, Stockholm
Goldkuhl, G; (1984) ISAC omvärderad. Symposiet 'Systemutveckling - av vem,för vem och hur?, Mölndal 13-15 mars 1984
Sidan 32 av 33Prev1232728293031[32]33Next v
[Condition]Avancerat filter