Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (1984) Modeling communicative acts in information systems. TIMS XXVI International Meeting, Köpenhamn
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1984) The legitimacy of information systems development - a need for change analysis. IFIP Conference Human-Computer Interaction, London
Goldkuhl, G; Lyytinen, K; (1983) Information systems specification as rule reconstruction. IFIP 8.2 Conference "Beyond Productivity: Information Systems for Organizational Effectiveness, Minneapolis
Goldkuhl, G; (1982) Utgångspunkter inför empiriska studier av förändringsanalys. Forskningsgruppen HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1981) On foundations for information systems science - a tentative paradigm analysis. in Kerola-Koskela (Eds, 1981) Report of the 4th Scandinavian Research seminar on Systemeering, Oulu University
Goldkuhl, G; (1981) Systemering som formalisering av människors språk – en humaninfologisk teori. NordDATA81, Köpenhamn
Goldkuhl, G; (1980) Information systems specification - establishing a formal language intersubjectivity among users. i Lyytinen, Peltola (Eds, 1980) Report of the 3rd Scandinavian research seminar in systemeering, Jyväskylä University
Sidan 17 av 17Prev123111213141516[17]Next v
[Condition]Avancerat filter