Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Axelsson, K; (2004) Business interactions in a virtual organisation – visualising inter-organisational systems complexity. in Mehdi Khosrow-Pour (ed., 2004), The Social and Cognitive Impacts of e-Commerce on Modern Organizations
Hultgren, G; (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, IEI, LiU
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
  Johansson, B; (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs . Licentiate Thesis FiF-a 74, Dept. of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete . IEI/LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2018) Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach . the 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2018), Copenhagen, 2018
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide) . VITS/IEI/LiU
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se .
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2012) DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem. VITS/IEI, Linköpings universitet
Hjalmarsson, A; Lind, M; (2011) Challenges in establishing sustainable innovation. Proc of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS-2011), Helsinki
Nordström, M; Axelsson, K; (2011) Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research – Experiences from a Knowledge Initiative in IS Maintenance and Evolution. Accepted to the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
  Melin, U; Axelsson, K; (2010) Inter-organizational Information Systems and Interaction in Public vs. Private Sector – Comparing two Cases. In: Wimmer, M.A., Chappelet, J-L., Janssen, M., Scholl, H. (Eds.): EGOV 2010, LNCS 6228, IFIP, pp. 38-49
  Wihlborg, E; Johansson Krafve, L; Melin, U; (2010) Technology in Policy - an Exploratory Case Study of Information Systems in Merging Authorities. 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010)
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) verksamt.se i samspel med kommuner – en projektsammanfattning . , VITS/IEI, Linköpings universitet
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
Lind, M; Salomonson, N; (2008) An Efficient Customer Service – Finding a Balance Between Self-service Technology and Inter-personal Interaction. Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems
  Axelsson, K; Melin, U; (2008) An inter-organisational perspective on challenges in one-stop government. International Journal of Electronic Governance (IJEG), 1(3), pp. 296-314
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2008) Coordination and transformation in business processes: towards an integrated view. Business Process Management Journal, Vol 14 (6) pp 761-777
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
Axelsson, K; (2008) Exploring Relationships between Products Characteristics and B2C Interaction in Electronic Commerce. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol. 3, no. 2, pp. 1-17
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Öhrwall Rönnbäck, A; Goldkuhl, G; Dacke, P; (2008) Needs for a Semi-Open Source Software Business Model for Local Governments. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) The challenges of Interoperability in E-government: Towards a conceptual refinement. the pre-ICIS 2008 SIG eGovernment Workshop, Paris
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2008) The Principle of Identity Cultivation on the Web. ERCIM News, vol. 72
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Goldkuhl, G; (2007) Beyond Communication Loops – Multi-Responsive Actions in Business Processes . , Systems, Signs & Actions, Vol 3 p 9-24
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Albinsson, L; Lind, M; Forsgren, O; (2007) Co-Design: An Approach to Border Crossing, Network Innovation. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Forsgren, O; Hultén, A; Lind, M; Salomonson, N; Sundström, M; (2007) Experiences from Setting up an Internet Shopping Collaboratory. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Goldkuhl, G; Rosén, T; Öhrwall Rönnbäck, A; (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? - Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara . Konferensen "Öppen programvara inom offentlig sektor", Stockholm
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2007) Sowing the Seeds of Self - A Socio-Pragmatic Penetration of the Web Artefact. In Proceedings of the 2nd International Conference on the Pragmatic Web (PragWeb'2007), October 22-23, Tilburg, The Netherlands
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2006) Context in Focus: Transaction and Infrastructure in Workpractices. in Proceedings of the 4th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2006), Borås
Persson, A; Axelsson, K; Melin, U; (2006) E-Government challenges – Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In Ljungberg J, Andersson M (eds., 2006) Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg, Sweden 12-14 June 2006
  Lind, M; Goldkuhl, G; (2006) How to develop a Multi-Grounded Theory: the evolution of a business process theory. Australian Journal of Information Systems, vol 13, No 2 p 69-85
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Larsson, U; Johansson, B; Goldkuhl, G; (2006) Revealing the Complexity of Customer Communication in Distance Shopping: A Socio-Pragmatic Conversation Analysis. In Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Ågerfalk, P; (2006) Supporting Global Software Development in Open Source Ecosystems: A Role for Actability in the Pragmatic Web. Proceedings of the 1st International Conference on the Pragmatic Web
Lind, M; Salomonson, N; (2006) The Role of Virtual Servants in e-Interaction. Accepted to the First International Pragmatic Web Conference, September 21-23 2006, Stuttgart, Germany
Rittgen, P; (2006) Towards a Language for Business Action Theory. Presented at ALOIS 2006, Borås
Johansson, B; Axelsson, K; (2005) Analysing Communication Media and Actions - Extending and Evaluating the Business Action Matrix. In Bartman D, Rajola F, Kallinikos J, Avison D, Winter R, Ein-Dor P, Becker J, Bodendorf F, Weinhardt C (Eds., 2005) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems, Regensburg, 26-28 May 2005
Haraldson, S; Lind, M; (2005) Broken Patterns. Presented at the 10th International Working Conference, LAP 2005
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2005) Change Analysis – Innovation and Evolution. invited paper to the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
  Johansson, B; (2005) Comparing three case studies of customer communication. I J. Bubenko jr., O. Eriksson, H. Fernlund & M. Lind (Red.), Promote IT 2005. Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, Borlänge
Lind, M; (2005) Contextual Understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems . in: Campbell B., Underwood J., Bunker D. (2005, Eds.) Proceeding of the 16thAustraliasian Conference on Information Systems (ACIS 2005), University of Technology, Sydney
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) Designing business process variants. Accepted to the Business Process Design Workshop at the Third International Conference on Business Process Management, September 5-8 2005, Nancy, France
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2005) Investigating Communicative Features of User Interfaces. In Systems, Signs & Actions, Vol. 1 (2005), No. 1, pp. 80–102
Olausson, J; Haraldson, S; (2005) Process oriented IS - co-design of business and IS. Presented at 1:st interantional workshop of Communication and Coordination in Business Processes
  Axelsson, K; Johansson, B; (2005) Product Characteristics Influencing Customer Communication Media in Distance Selling Settings. Presented at The 14th International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Karlstad, Sweden, 15-17 August, 2005
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) The Evolution of a Business Process Theory - the Case of a Multi-Grounded Theory. In: Beekhuyzen J., von Hellens L., Guest K., Morley M. (2005, Eds.) Proceedings of the Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research (QualIT 2005), Griffith University, Australia
Petersson, J; Lind, M; (2005) Towards the concept of business action media – frameworks for business interaction in an electronic marketplace setting. In Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS*2005), Limerick, Ireland, 15–16 March 2005
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2004) Analysis of Communicative Features of User Interfaces. In Proceedings of 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University
Johansson, B; Axelsson, K; (2004) Communication media in distance selling. Business Interactions in a B2C Setting.. Proceedings of the 12th European Conference in Information Systems (ECIS), Åbo, Finland.
  Goldkuhl, G; (2004) Design theories in information systems - a need for multi-grounding. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 6(2) p 59-72
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) Developing e-interactions – a framework for business capabilities and exchanges. Accepted to the 12th European Conference on information systems (ECIS2004), Turku
Melin, U; Axelsson, K; (2004) Emphasising Symmetry Issues in Business Interaction Analysis and IOS. Sixth International Conference on Electronic Commerce, ICEC'04, Delft University of Technology, The Netherlands, October 25-27, 2004.
  Johansson, B; (2004) Self service technologies in distance selling. Perspectives in Business Informatics Research, Röck H. (ed.), Proceedings of the BIR-2004 Conference. Rostock, Tyskland.
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) The generics of business interaction - emphasizing dynamic features through the BAT model. to the 9th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 2004), Rutgers University, New Jersey
  Axelsson, K; (2003) Analysing Business Interaction in a Virtual Organisation – Using Business Action Theory to Study Complex Inter-organisational Contexts. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 1(3), 1-27, July-Sept 2003
Hansson, H; Melin, U; Sjöstrand, F; (2003) The Emergence of a Network Organization. Presented at the 17th Nordic Conference on Business Studies (NFF 2003), Reykjavik, Iceland, 2003
Petersson, J; (2003) The Marketplace Practice Model – Interpreting Actions Beyond the scope of Business Models. Presenterad på Third Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden,” 5-7 Maj, 2003, Visby
Hultgren, G; Eriksson, O; (2003) The notion of Computer Based Information Services.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2003) The significance of workpractice diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis. accepted to the International workshop on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2003), Linköping University
Axelsson, K; Melin, U; (2002) Att förstå samverkan mellan företag – En ansats för inter-organisatorisk utveckling i småföretag. Bokkapitel till Perspektiv på MTO/MTO-resultat (under utgivning av VINNOVA)
Goldkuhl, G; Lind, M; (2002) Continuing the dialogue: Generic layers for business interaction. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2002), Delft
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Grounding of Methods for Business Change: Altering between Empirical, Theoretical and Internal Grounding. in Remenyi D. (Eds.) Proceedings of European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, MCIL, Reading, UK
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Questioning two-role models or who bakes the pizza?. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Delft
Hansson, H; Melin, U; Sjöstrand, F; (2002) The Rationale of a Network Organization - a Study of Emergence. Presented at 18th Egos Colloquium, Organizational Politics and the Politics of Organizations, Barcelona, Spain, July 4-6, 2002
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories. accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft
Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; (2002) Understanding B2B interaction – A model to accentuate inter-organisational systems design issues. in Wrycza S (Ed., 2002), Proceeding of the 10th European Conference on Information Systems (ECIS2002), Gdansk, Poland, June 6-8 2002, pp. 541-550
Elbe, J; Hultgren, G; (2001) A Proposed Framework for Developing Destination Product Packages - a Discussion about Business Complexity in Networks and Implementation of IT support.. TTRA 2001 - Travel and tourism Research Association. International congress in Stockholm, Sweden
Axelsson, K; Melin, U; Kock, H; (2001) Arenor för gemensam kunskapsbildning – exempel från två samverkansprojekt. Presenterat på Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS’01), 9-11 maj 2001, Halmstad
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (2001) Business Action and Information Modelling: The Task of the New Millennium. In Information Modeling in the New Millennium, (Eds, Rossi M and Siau K) Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 110–136
Lind, M; Goldkuhl, G; (2001) Generic Layered Patterns for Business Modelling. in Proceedings of the 6th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Montreal
Axelsson, K; Segerkvist, P; (2001) Interaction between Actors and Information Systems in Web-based Imaginary Organisations – Experiences from two Case Studies. in Ihlström C, Svensson B-M, Svensson J (Eds., 2001), Proceeding of 1st Nordic Workshop on Electronic Commerce 2001, pp. 7-18
Axelsson, K; Avdic, A; (2001) IT management during Acquisition of ERP-systems - Experiences from Goal Dialogs at two Companies. in Remenyi D, Brown A (Eds., 2001) Proceedings of the 8th European Conference on IT Evaluation, pp. 293-301
Goldkuhl, G; Melin, U; (2001) Relationship Management vs. Business Transactions: Business Interaction as Design of Business Interaction. in Proceedings of the 10th International Annual IPSERA Conference, Jönköping International Business School
Hultgren, G; Eriksson, O; (2001) The business offer and its implication for the business interaction complexity – The Distribution of Tourism Packages. Accepted to ENTER2001, Montreal, Canada, April 25-27, 2001
Hultgren, G; (2001) The Development of new IT Based Services through Organisational Networks - an outline for a doctoral thesis.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at the University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm
Goldkuhl, G; (2000) Från process till praktik. Konferensen "Processer… och sedan?", CMTO, Linköpings universitet
Melin, U; Axelsson, K; (2000) Images of a Wood Industrial Network - A Multi-Perspective Approach. in Proceeding of the 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, also in: CMTO Research Papers 2000:11
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Melin, U; (2000) Using Business Action Theory for Dyadic Analysis. 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim 18-20 augusti, CMTO Research Papers 2000:10
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1999) Information Systems Actability Engineering: Integrating Analysis of Business Processes and Usability Requirements. In Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP'99), 12–13 September 1999, Copenhagen, Denmark, (Eds, Goldkuhl G, et al.) Jönköping: Jönköping International Business School, pp. 73–86
Melin, U; Goldkuhl, G; (1999) Information Systems and Process Orientation - evaluation and change using Business Action Theory. x
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisational Business Development in the Wood Industry - Results of a Pilot Study. in Larimo J, Kock S (Eds, 2000), Recent Studies in Interorganizational and International Business Research, Report no 58, Vaasa, pp 11-34
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisatorisk affärssamverkan inom träindustrin - Resultat från en förstudie. CMTO Research Papers 1999:01, Linköpings universitet, presenterat på Förändringskraft, Linköpings universitet, 28 januari, 1999
Goldkuhl, G; (1999) Teori som förändringskraft- om vad som kan driva förändringsarbete och om användning av affärsaktsteori vid diagnos och design av verksamheter. Konferensen Förändringskraft, CMTO, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1998) The six phases of business processes - business communication and the exchange of value. accepted to the 12th biennial ITS conference (ITS´98), Stockholm
Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Reconstruction of different business processes – a theory and method driven analysis. i Dignum F., Dietz J. (Eds): The Language/Action Perspective - Proceedings of the Second International Workshop on Communication Modelling. Eindhoven University of Technology
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter