Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Axelsson, K; (2004) Business interactions in a virtual organisation – visualising inter-organisational systems complexity. in Mehdi Khosrow-Pour (ed., 2004), The Social and Cognitive Impacts of e-Commerce on Modern Organizations
Hultgren, G; (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, IEI, LiU
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
  Johansson, B; (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs . Licentiate Thesis FiF-a 74, Dept. of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete . IEI/LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2018) Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach . the 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2018), Copenhagen, 2018
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide) . VITS/IEI/LiU
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se .
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2012) DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem. VITS/IEI, Linköpings universitet
Hjalmarsson, A; Lind, M; (2011) Challenges in establishing sustainable innovation. Proc of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS-2011), Helsinki
Nordström, M; Axelsson, K; (2011) Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research – Experiences from a Knowledge Initiative in IS Maintenance and Evolution. Accepted to the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
  Melin, U; Axelsson, K; (2010) Inter-organizational Information Systems and Interaction in Public vs. Private Sector – Comparing two Cases. In: Wimmer, M.A., Chappelet, J-L., Janssen, M., Scholl, H. (Eds.): EGOV 2010, LNCS 6228, IFIP, pp. 38-49
  Wihlborg, E; Johansson Krafve, L; Melin, U; (2010) Technology in Policy - an Exploratory Case Study of Information Systems in Merging Authorities. 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010)
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) verksamt.se i samspel med kommuner – en projektsammanfattning . , VITS/IEI, Linköpings universitet
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
Lind, M; Salomonson, N; (2008) An Efficient Customer Service – Finding a Balance Between Self-service Technology and Inter-personal Interaction. Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems
  Axelsson, K; Melin, U; (2008) An inter-organisational perspective on challenges in one-stop government. International Journal of Electronic Governance (IJEG), 1(3), pp. 296-314
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2008) Coordination and transformation in business processes: towards an integrated view. Business Process Management Journal, Vol 14 (6) pp 761-777
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
Axelsson, K; (2008) Exploring Relationships between Products Characteristics and B2C Interaction in Electronic Commerce. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol. 3, no. 2, pp. 1-17
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Öhrwall Rönnbäck, A; Goldkuhl, G; Dacke, P; (2008) Needs for a Semi-Open Source Software Business Model for Local Governments. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) The challenges of Interoperability in E-government: Towards a conceptual refinement. the pre-ICIS 2008 SIG eGovernment Workshop, Paris
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2008) The Principle of Identity Cultivation on the Web. ERCIM News, vol. 72
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Goldkuhl, G; (2007) Beyond Communication Loops – Multi-Responsive Actions in Business Processes . , Systems, Signs & Actions, Vol 3 p 9-24
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Albinsson, L; Lind, M; Forsgren, O; (2007) Co-Design: An Approach to Border Crossing, Network Innovation. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Forsgren, O; Hultén, A; Lind, M; Salomonson, N; Sundström, M; (2007) Experiences from Setting up an Internet Shopping Collaboratory. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Goldkuhl, G; Rosén, T; Öhrwall Rönnbäck, A; (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? - Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara . Konferensen "Öppen programvara inom offentlig sektor", Stockholm
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2007) Sowing the Seeds of Self - A Socio-Pragmatic Penetration of the Web Artefact. In Proceedings of the 2nd International Conference on the Pragmatic Web (PragWeb'2007), October 22-23, Tilburg, The Netherlands
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2006) Context in Focus: Transaction and Infrastructure in Workpractices. in Proceedings of the 4th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2006), Borås
Persson, A; Axelsson, K; Melin, U; (2006) E-Government challenges – Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In Ljungberg J, Andersson M (eds., 2006) Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg, Sweden 12-14 June 2006
  Lind, M; Goldkuhl, G; (2006) How to develop a Multi-Grounded Theory: the evolution of a business process theory. Australian Journal of Information Systems, vol 13, No 2 p 69-85
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Larsson, U; Johansson, B; Goldkuhl, G; (2006) Revealing the Complexity of Customer Communication in Distance Shopping: A Socio-Pragmatic Conversation Analysis. In Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Ågerfalk, P; (2006) Supporting Global Software Development in Open Source Ecosystems: A Role for Actability in the Pragmatic Web. Proceedings of the 1st International Conference on the Pragmatic Web
Lind, M; Salomonson, N; (2006) The Role of Virtual Servants in e-Interaction. Accepted to the First International Pragmatic Web Conference, September 21-23 2006, Stuttgart, Germany
Rittgen, P; (2006) Towards a Language for Business Action Theory. Presented at ALOIS 2006, Borås
Johansson, B; Axelsson, K; (2005) Analysing Communication Media and Actions - Extending and Evaluating the Business Action Matrix. In Bartman D, Rajola F, Kallinikos J, Avison D, Winter R, Ein-Dor P, Becker J, Bodendorf F, Weinhardt C (Eds., 2005) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems, Regensburg, 26-28 May 2005
Haraldson, S; Lind, M; (2005) Broken Patterns. Presented at the 10th International Working Conference, LAP 2005
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2005) Change Analysis – Innovation and Evolution. invited paper to the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
  Johansson, B; (2005) Comparing three case studies of customer communication. I J. Bubenko jr., O. Eriksson, H. Fernlund & M. Lind (Red.), Promote IT 2005. Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, Borlänge
Lind, M; (2005) Contextual Understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems . in: Campbell B., Underwood J., Bunker D. (2005, Eds.) Proceeding of the 16thAustraliasian Conference on Information Systems (ACIS 2005), University of Technology, Sydney
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) Designing business process variants. Accepted to the Business Process Design Workshop at the Third International Conference on Business Process Management, September 5-8 2005, Nancy, France
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2005) Investigating Communicative Features of User Interfaces. In Systems, Signs & Actions, Vol. 1 (2005), No. 1, pp. 80–102
Olausson, J; Haraldson, S; (2005) Process oriented IS - co-design of business and IS. Presented at 1:st interantional workshop of Communication and Coordination in Business Processes
  Axelsson, K; Johansson, B; (2005) Product Characteristics Influencing Customer Communication Media in Distance Selling Settings. Presented at The 14th International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Karlstad, Sweden, 15-17 August, 2005
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) The Evolution of a Business Process Theory - the Case of a Multi-Grounded Theory. In: Beekhuyzen J., von Hellens L., Guest K., Morley M. (2005, Eds.) Proceedings of the Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research (QualIT 2005), Griffith University, Australia
Petersson, J; Lind, M; (2005) Towards the concept of business action media – frameworks for business interaction in an electronic marketplace setting. In Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS*2005), Limerick, Ireland, 15–16 March 2005
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2004) Analysis of Communicative Features of User Interfaces. In Proceedings of 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University
Johansson, B; Axelsson, K; (2004) Communication media in distance selling. Business Interactions in a B2C Setting.. Proceedings of the 12th European Conference in Information Systems (ECIS), Åbo, Finland.
  Goldkuhl, G; (2004) Design theories in information systems - a need for multi-grounding. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 6(2) p 59-72
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) Developing e-interactions – a framework for business capabilities and exchanges. Accepted to the 12th European Conference on information systems (ECIS2004), Turku
Melin, U; Axelsson, K; (2004) Emphasising Symmetry Issues in Business Interaction Analysis and IOS. Sixth International Conference on Electronic Commerce, ICEC'04, Delft University of Technology, The Netherlands, October 25-27, 2004.
  Johansson, B; (2004) Self service technologies in distance selling. Perspectives in Business Informatics Research, Röck H. (ed.), Proceedings of the BIR-2004 Conference. Rostock, Tyskland.
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) The generics of business interaction - emphasizing dynamic features through the BAT model. to the 9th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 2004), Rutgers University, New Jersey
  Axelsson, K; (2003) Analysing Business Interaction in a Virtual Organisation – Using Business Action Theory to Study Complex Inter-organisational Contexts. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 1(3), 1-27, July-Sept 2003
Hansson, H; Melin, U; Sjöstrand, F; (2003) The Emergence of a Network Organization. Presented at the 17th Nordic Conference on Business Studies (NFF 2003), Reykjavik, Iceland, 2003
Petersson, J; (2003) The Marketplace Practice Model – Interpreting Actions Beyond the scope of Business Models. Presenterad på Third Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden,” 5-7 Maj, 2003, Visby
Hultgren, G; Eriksson, O; (2003) The notion of Computer Based Information Services.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2003) The significance of workpractice diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis. accepted to the International workshop on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2003), Linköping University
Axelsson, K; Melin, U; (2002) Att förstå samverkan mellan företag – En ansats för inter-organisatorisk utveckling i småföretag. Bokkapitel till Perspektiv på MTO/MTO-resultat (under utgivning av VINNOVA)
Goldkuhl, G; Lind, M; (2002) Continuing the dialogue: Generic layers for business interaction. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2002), Delft
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Grounding of Methods for Business Change: Altering between Empirical, Theoretical and Internal Grounding. in Remenyi D. (Eds.) Proceedings of European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, MCIL, Reading, UK
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Questioning two-role models or who bakes the pizza?. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Delft
Hansson, H; Melin, U; Sjöstrand, F; (2002) The Rationale of a Network Organization - a Study of Emergence. Presented at 18th Egos Colloquium, Organizational Politics and the Politics of Organizations, Barcelona, Spain, July 4-6, 2002
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories. accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft
Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; (2002) Understanding B2B interaction – A model to accentuate inter-organisational systems design issues. in Wrycza S (Ed., 2002), Proceeding of the 10th European Conference on Information Systems (ECIS2002), Gdansk, Poland, June 6-8 2002, pp. 541-550
Elbe, J; Hultgren, G; (2001) A Proposed Framework for Developing Destination Product Packages - a Discussion about Business Complexity in Networks and Implementation of IT support.. TTRA 2001 - Travel and tourism Research Association. International congress in Stockholm, Sweden
Sidan 1 av 2Prev[1]2Next v
[Condition]Avancerat filter