Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Axelsson, K; (2004) Business interactions in a virtual organisation – visualising inter-organisational systems complexity. in Mehdi Khosrow-Pour (ed., 2004), The Social and Cognitive Impacts of e-Commerce on Modern Organizations
Hultgren, G; (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, IEI, LiU
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
  Johansson, B; (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs . Licentiate Thesis FiF-a 74, Dept. of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
Sidan 1 av 12Prev[1]234567101112Next v
[Condition]Avancerat filter