Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Collste, G; Duquenoy, P; Hedström, K; Kimppa, K; Mordini, E; (2006) ICT in Medicine and Health Care: Assessing Social, Ethical, and Legal Issues.. In IFIP, vol. 223, Social Informatics: An Information Society for All? In Remembrance of Rob Kling, eds. Berleur, J., Nurminen, M., Impagliazzo, J
  Hedström, K; (2006) IT i äldreomsorgen - en fråga om värden . Studentlitteratur, Lund
  Hedström, K; (2004) The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization. . In: Jan Damsgaard & Helle Zinner Henriksen (eds). Networked Informatin Technologies. Diffusion and Adaptation, p 1-18.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
Lindgren, I; (2013) Public e-service stakeholders - A study on who matters for public e-service development and implementation. IEI, Linköpings universitet
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
Hedström, K; (2004) Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg.. Doktorsavhandling.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2020) Digitala resurser i verksamheter. IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2019) Value types in e-government: The digital artifact as value carrier and value contributor. SIGPRAG Pre-ICIS Workshop, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2018) Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach . the 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2018), Copenhagen, 2018
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; (2017) LAP revisited: Articulating information as social relation . Invited paper to the LAP workshop, Tilburg, The Netherlands, May 3-4, 2017
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Flak, L; (2015) Nationella företagsportaler som integrerade tjänstearenor: En komparativ studie av Altinn.no och Verksamt.se . IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide) . VITS/IEI/LiU
Eriksson, O; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: E-recept . Resonans
Eriksson, O; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Ladok . Resonans
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) Mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning: Studier av organisatorisk förmåga. i Kock H (red, 2014) Lärande i arbetslivet. Möjligheter och utmaningar. En vänbok till Per-Erik Ellström, Karin Almlöfs Förlag, Ödeshög
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
Karlsson, F; Goldkuhl, G; Hedström, K; (2014) Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Röstlinger, A; (Broberg) Danielsson, H; Holgersson, S; Goldkuhl, G; (2014) Rätt riktning med Skolkompassen? En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se .
Goldkuhl, G; (2013) From ensemble view to ensemble artefact – An inquiry on conceptualisations of the IT artefact. Systems, Signs & Actions, Vol. 7, No. 1, pp. 49–72
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2012) DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2012) From Action Research to Practice Research. Australasian Journal of Information Systems, Vol 17 (2), p 57-78
Goldkuhl, G; (2012) From policy to design and effects: A framework for e-government research . 9th Scandinavian Workshop on E-Government, 2012, Copenhagen
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) The many prepositions of practice research: About, for, in, with and from . 2nd International Conference on Practice Research, Helsinki, 2012
Goldkuhl, G; (2012) Öppen elevplattform – några reflektioner kring varför, vad och hur. VITS/IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; Söderström, F; (2011) Analyzing best practice and critical success factors in a health information system case - are there any shortcuts to successful IT implementation?. In 19th European Conference on Information Systems (Tuunainen V, Nandhakumar J, Rossi M, Soliman W eds.), Helsinki, Finland, pp. 2157-2168
Holgersson, S; Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Larsson, U; Askenäs, L; (2011) En studie a användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1-projektet). VITS, IEI, LiU
Röstlinger, A; (2011) Kvalitetsideal för verksamt.se - Kriterier och utvärdering. VITS/IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
Persson, A; (2011) Sammanhållen eFörvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling . Forskningsgruppen VITS, IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2011) The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry. Systems, Signs & Actions, Vol 5 (1), p 7-29
Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2010) A Stakeholder-centric Approach to Information Systems Design. eChallenges-2010, Warsaw
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2010) Development of public e-services - a method outline. the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), Örebro University
Holgersson, S; Seigerroth, U; (2010) En-Dator-En-Person-i-skolan - En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping.
  Axelsson, K; Melin, U; Lindgren, I; (2010) Exploring the Importance of Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization. Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 4(4), 299-321
Öhrwall Rönnbäck, A; Rosén, T; Olsson, C; Goldkuhl, G; (2010) Innovative Business Models Enhancing Open Source Software in the Public Sector. eChallenges-2010, Warsaw
  Melin, U; Axelsson, K; (2010) Inter-organizational Information Systems and Interaction in Public vs. Private Sector – Comparing two Cases. In: Wimmer, M.A., Chappelet, J-L., Janssen, M., Scholl, H. (Eds.): EGOV 2010, LNCS 6228, IFIP, pp. 38-49
  Wihlborg, E; Johansson Krafve, L; Melin, U; (2010) Technology in Policy - an Exploratory Case Study of Information Systems in Merging Authorities. 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010)
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) verksamt.se i samspel med kommuner – en projektsammanfattning . , VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2009) Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale . , VITS Working paper, LiU
Röstlinger, A; Cronholm, S; (2009) Design Criteria for Public e-Services. Accepted to the 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy
Axelsson, K; Melin, U; Lindgren, I; (2009) Developing public e-services for several stakeholders – A multifaceted view of the needs for an e-service. In Newell S, Whitley E, Pouloudi, N, Wareham J, Mathiassen L (Eds., 2009), Proceeding of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS2009), Verona, Italy, 8-10 June 2009, pp. 2804-2815
Goldkuhl, G; (2009) eSkattedeklaration – en samverkans- och tjänsteanalys . , Projektrapport, VITS/IEI,Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Persson, A; Goldkuhl, G; (2009) Joined-up eGovernment - needs and options in local governments. in M.A. Wimmer et al (Eds, 2009) EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 76–87, Springer-Verlag, Berlin
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2009) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (PROFET) – Slutrapport från FoU-projekt 2006-2009. , VITS, IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; (2009) Six Key Lessons for E-government Projects. In Scholl HJ, Janssen M, Traunmüller R, Wimmer M (Eds.), Proceedings of the 8th International EGOV Conference (EGOV’09), Linz, Austria, 31 August – 3 September 2009, pp. 93-103
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
  Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental service modelling: An inquiry on e-services for tax declarations. in Persson A, Stirna J (Eds. 2009) PoEM 2009, LNBIP 39, pp. 207–221, Springer, Berlin
  Johansson, B; Melin, U; (2009) Sourcing Decisions of Software Applications Hosting: What Influence has e-Government Services?. In: Barry, C., Conboy, K., Lang, Wojtkowski, G., Wojtkowski, W. (Eds.), Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory and Education, pp. 393-404.
Melin, U; (2009) The Emperor's New Clothes? - Analysing the Swedish Action Plan for e-Government. In: International Journal of Public Information Systems, Special Issue on E-Government in Sweden: New Directions, Vol. 2009:2, pp. 97-122.
Goldkuhl, G; (2008) Actability theory meets affordance theory: clarifying HCI in it usage situations. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
  Axelsson, K; Melin, U; (2008) An inter-organisational perspective on challenges in one-stop government. International Journal of Electronic Governance (IJEG), 1(3), pp. 296-314
Lind, M; Goldkuhl, G; (2008) Categories of Public e-Services - an Inquiry Based on the e-Diamond Model. e-Challenges 2008, Stockholm
Axelsson, K; Melin, U; (2008) Citizen Participation and Involvement in eGovernment Projects – An emergent framework. In Wimmer M.A., Scholl H.J., and Ferro E. (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 207–218, 2008
Goldkuhl, G; (2008) Citizen Roles in E-government. , Pre-ECIS workshop on E-government, June 8, 2008, Galway
  Lindblad-Gidlund, K; Axelsson, K; (2008) Communicating vessels for relevant and rigorous eGovernment research. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 255-261 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) E-förvaltning inom assistansersättning – regelverk som hinder eller möjliggörare?. , PM, VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Öhrwall Rönnbäck, A; Goldkuhl, G; Dacke, P; (2008) Needs for a Semi-Open Source Software Business Model for Local Governments. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) Practical inquiry as action research and beyond. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
  Melin, U; Axelsson, K; Lundsten, M; (2008) Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 383-390 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) The challenges of Interoperability in E-government: Towards a conceptual refinement. the pre-ICIS 2008 SIG eGovernment Workshop, Paris
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Röstlinger, A; (2008) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning av IT-system "Företagsportal". Projektrapport PROFET, VITS,IEI, Linköpings universitet
  Melin, U; Axelsson, K; (2007) Action in Action Research – Illustrations of What, Who, Why, Where, and When from an E-Government Project. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 44–55
Goldkuhl, G; (2007) Assistansersättning – elektronisk samverkan mellan kommuner och Försäkringskassan. , PM, VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2007) Communication Analysis of Public Forms - Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International Journal of Public Information Systems Vol. 2007:3, pp. 161-181
Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Design principles for communication quality in public e-forms – A theoretical synthesis. Presented at Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro university, 5-6 February 2007
Goldkuhl, G; Rosén, T; Öhrwall Rönnbäck, A; (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? - Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara . Konferensen "Öppen programvara inom offentlig sektor", Stockholm
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
  Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Reaching Communication Quality in Public E-forms – A Communicative Perspective on E-form Design. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 342–353
  Axelsson, K; Melin, U; (2007) Talking to, not about, citizens – Experiences of focus groups in public e-service development. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 179-190
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg. , Intern rapport VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart
Persson, A; Axelsson, K; Melin, U; (2006) E-Government challenges – Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In Ljungberg J, Andersson M (eds., 2006) Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg, Sweden 12-14 June 2006
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) From e-ladder to e-diamond – re-conceptualising models for public e-services. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2006) Information systems mediation in communication between citizens and government agencies – Experiences from communication analysis of forms. In Axelsson K, Goldkuhl G (Eds., 2006) Proceedings of The International Workshop on E-Services in Public Administration (WESPA), Borås, Sweden, 31 October 2006, pp. 49-66
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Grönlund, Å; Andersson, A; Hedström, K; (2006) Right on time – understanding eGovernment in developing countries. Proceedings IFIP 8.2, Social Inclusion: Societal & Organizational Implications for Information Systems, July 13-15, 2006. Limerick, Ireland.
  Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2005) IT Artefacts as Socio-Pragmatic Instruments: Reconciling the Pragmatic, Social, Semiotic and Technical. International Journal of Technology and Human Interaction, Volume 1 (3)
Eliason, E; Hedström, K; (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. Presented at Ethicomp, September 12-15, Linköping, Sweden
Persson, A; Goldkuhl, G; (2005) Stage-models for public e-services - investigating conceptual foundations. accepted to the 2nd Scandinavian Workshop on e-Government, Copenhagen, February 14-15 2005
  Hedström, K; (2005) The values of computerization in elderly care. In: Bubenko, J. et.al. (eds), Promote IT 2005
Goldkuhl, G; (2004) The socio-pragmatics of organisational knowledge: An inquiry of managing eldercare knowledge. accepted to the First Scandinavian Workshop on e-Government, Örebro University
Hedström, K; Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2003) Utveckling av hemtjänst genom IT och verksamhetskunnande. Kvalitet 2003 7-9/10-03, Göteborg, Sverige
Hedström, K; Eliason, E; (2003) Views of Computerization: The Tale of CareSys . In Proceedings of the 26th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 2003),August 9 - 12 2003, Haikko, Finland.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) The practices of knowledge – investigating functions and sources. accepted to the 3rd European Conference on Knowledge Management (3ECKM), Dublin
Hedström, K; Cronholm, S; (2001) Actability Evaluation: An Exploratory Study. In Grembergen, Wim van (ed.)Information Systems Evaluation Management. Hershey: Idea Group Publishing
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter