Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Röstlinger, A; (2008) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning av IT-system "Företagsportal". Projektrapport PROFET, VITS,IEI, Linköpings universitet
  Melin, U; Axelsson, K; (2007) Action in Action Research – Illustrations of What, Who, Why, Where, and When from an E-Government Project. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 44–55
Goldkuhl, G; (2007) Assistansersättning – elektronisk samverkan mellan kommuner och Försäkringskassan. , PM, VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2007) Communication Analysis of Public Forms - Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International Journal of Public Information Systems Vol. 2007:3, pp. 161-181
Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Design principles for communication quality in public e-forms – A theoretical synthesis. Presented at Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro university, 5-6 February 2007
Goldkuhl, G; Rosén, T; Öhrwall Rönnbäck, A; (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? - Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara . Konferensen "Öppen programvara inom offentlig sektor", Stockholm
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
  Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Reaching Communication Quality in Public E-forms – A Communicative Perspective on E-form Design. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 342–353
  Axelsson, K; Melin, U; (2007) Talking to, not about, citizens – Experiences of focus groups in public e-service development. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 179-190
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg. , Intern rapport VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart
Persson, A; Axelsson, K; Melin, U; (2006) E-Government challenges – Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In Ljungberg J, Andersson M (eds., 2006) Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg, Sweden 12-14 June 2006
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) From e-ladder to e-diamond – re-conceptualising models for public e-services. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2006) Information systems mediation in communication between citizens and government agencies – Experiences from communication analysis of forms. In Axelsson K, Goldkuhl G (Eds., 2006) Proceedings of The International Workshop on E-Services in Public Administration (WESPA), Borås, Sweden, 31 October 2006, pp. 49-66
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Sidan 5 av 6Prev1234[5]6Next v
[Condition]Avancerat filter