Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Reaching Communication Quality in Public E-forms – A Communicative Perspective on E-form Design. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 342–353
  Axelsson, K; Melin, U; (2007) Talking to, not about, citizens – Experiences of focus groups in public e-service development. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 179-190
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg. , Intern rapport VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart
Persson, A; Axelsson, K; Melin, U; (2006) E-Government challenges – Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In Ljungberg J, Andersson M (eds., 2006) Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg, Sweden 12-14 June 2006
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) From e-ladder to e-diamond – re-conceptualising models for public e-services. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2006) Information systems mediation in communication between citizens and government agencies – Experiences from communication analysis of forms. In Axelsson K, Goldkuhl G (Eds., 2006) Proceedings of The International Workshop on E-Services in Public Administration (WESPA), Borås, Sweden, 31 October 2006, pp. 49-66
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Sidan 10 av 12Prev1236789[10]1112Next v
[Condition]Avancerat filter