VITS nyheter

  Publicerad: 2005-06-05 13:36:07
Stefan Holgersson disputerar 1/6

Stefan Holgersson är fil lic och polisinspektör vid Stockholmspolisen. Han har skrivit en avhandling om IT-system i polisverksamheter.

Disputation i informationssystemutveckling
Tid: Onsdag 1/6 2005, kl 13.15-
Lokal: Hörsal Visionen, Hus B, Campus Valla, Linköpings Universitet
Respondent: fil lic Stefan Holgersson
Avhandling: Yrke: Polis – yrkeskunskaper, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete
Opponent: Professor Johannes Knutsson, Polishögskolan, Oslo
Betygsnämnd:
Professor Malin Åkerström, Lunds universitet
Professor Åke Grönlund, Örebro universitet
Adj professor Hans Gunnar Axberger, Stockholms universitet

Abstract:

Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. Jag har funnit att polispersonalens motivation och yrkeskunskap har en avgörande betydelse för deras arbetsprestation.

Med tanke på antalet personer som arbetar med IT-frågor inom polisorganisationen, samt de resurser som satsas på utveckling av IT-system i form av investeringar, underhåll, support och utbildningar, kan man dra slutsatsen att beslutfattare anser att IT-system utgör en mycket viktig framgångsfaktor. Denna avhandling pekar på att IT-system kan öka personalens motivation och kunskap att agera i olika situationer, men att det främst är andra åtgärder än framtagning av IT-system som kan bidra till att öka personalens arbetsprestation. Trots detta har stora resurser satsats på utveckling av IT-system i förhållande till annan verksamhetsutveckling. Det som gjort det hela ännu mer olyckligt för polisverksamheten är att IT-systemen dessutom inte medfört de positiva effekter som man förväntat sig. I avhandlingen lyfter jag fram ett antal orsaker till polismännens varierande arbetsprestation och varför framtagna IT-system inte fått önskvärda effekter i verksamheten. Avhandlingen innehåller en djupgående analys av polispraktiken och dess inverkan på polismännens arbetsprestation, där jag redovisar IT-systemens roll i detta sammanhang.

Avhandlingen kommer att kunna beställas från Helene Wigert (helwi@ida.liu.se).

 

Tillbaka