Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Lind, M; (1995) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling, tillämpning och erfarenheter. Accepted to ”Linköpings InformationsSystemSeminarium 1995”, Linköping University
  Christiansson, M; (1995) Metodanalys av arbetsmetodik för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem - modellering och värdering av FRONTECs arbetsmetodik för design av EDI-tillämpning. presenterad vid VITS Höstseminarium 1995, 1996, Borås Studies in Information Systems, No 7.
  Nilsson, A; (1995) Evolution of Methodologies for Information Systems Work: A Historical Perspective.
  Nilsson, A; (1995) Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning.
  Nilsson, A; (1995) Utveckling av metoder för systemarbete: Ett historiskt perspektiv.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrategiers betydelse vid förändring av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-47, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 18-20 oktober, 1994
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - Utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv.
  Eriksson, O; (1994) Utvärdering av verksamhetskvalitet - en studie av informationssystemet TIPS.
  Eriksson, O; (1994) Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör.
  Goldkuhl, G; (1994) Några problem vid datadriven strukturering av informationssystem.
  Karlsson, B; Lind, M; (1994) Att jämföra systemutvecklingsmetoder med stöd av metodanalys.
  Axelsson, K; (1994) Några problem vid verksamhetsbaserad systemstrukturering - Erfarenheter från tre fallstudier. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-49, Linköpings universitet, presenterat på LISS 94 (Linköpings InformationsSystem Seminarium), Linköping, 20 april, 1994
  Axelsson, K; (1994) IRM på försäkringsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-18, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1994) VBS i industriföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-19, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1994) VBS på skogsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-48, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Röstlinger, A; Brolin, A; (1994) Datadriven utveckling i kommun - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-50, Linköpings universitet
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1993) Customizable CASE environments: A framework for design and evaluation.
Sidan 8 av 35Prev1237[8]910333435Next v
[Condition]Avancerat filter