Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Goldkuhl, G; (1996) Praktikteoretiskt perspektiv som forskningsgrund.
Goldkuhl, G; (1996) Handlingsteoretisk definition av informationssystem. VITS Höstkonferens 1996, Högskolan i Borås
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
  Hedström, K; (1996) How to implement PBL in an EUC environment.
  Lind, M; (1996) Indelning och avgränsning av affärsprocesser. Accepted to VITS Höstkonferens 1996, 19-21 november 1996, University College of Borås
  Melin, U; (1996) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett pappersbruk.
  Nilsson, A; (1996) Standardsystem: Ryktet om deras död var överdrivet.
  Axelsson, K; (1995) Realization of a Decentralized IS-strategy. in Sølvberg A, Krogstie J, Seltveit A H (Eds, 1995), Information Systems Development for Decentralized Organizations, Chapman & Hall, London, pp 168-183
  Axelsson, K; (1995) Centralized or Decentralized Responsibility for Information Systems? - Consequences of two different Strategies. in Dahlbom B, Kämmerer F, Ljungberg F, Stage J, Sørensen C (Eds, 1995), Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 1, pp 49-62
  Axelsson, K; (1995) Att strukturera verksamheters informationssystem - utgångspunkter inför metodutveckling. presenterat på Workshop i Systemstrukturering, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 10 oktober, 1995
  Axelsson, K; (1995) På ny kurs med Sjökarteavdelningen - en fallstudie från STRIKE-projektet. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-07, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 22-23 november, 1995
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1995) Beskrivning av forskningsprojektet Strukturering av informationssystem och verksamheter - utvärdering och förändring (STRIKE). Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning och verksamhetsbaserad systemstrukturering. ingår i Nilsson A G (red, 1995), Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning, Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-95-14, Linköpings universitet, s 45-51
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (1995) Från IRM och VBS till PAKS: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering.
  Goldkuhl, G; (1995) Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom SIMMetoden.
  Goldkuhl, G; (1995) Processtänkande vid verksamhetsutveckling.
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
Sidan 7 av 35Prev1236[7]89333435Next v
[Condition]Avancerat filter