Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Rekonstruktion och redesign av internprocesser - utveckling av tjänsteutvecklingsprocessen inom ABB Infosystem. Accepted to “konferens om processinriktad verksamhetsutveckling”, 21 maj 1997, Linköping University
  Cronholm, S; (1995) Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools.
  Eriksson, O; (1995) Ett kommunikativt perspektivt på IT och affärsverksamheten - Ett exemempel från turist- och reseindustrin.
  Eriksson, O; (1995) Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT.
  Eriksson, O; (1995) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem.
Lind, M; Seigerroth, U; (1997) Integrating Change Methods - framework and experiences from integrating two methods for change work. i Braa K., Monteiro E. (Eds): Proceedings of the 20th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. University of Oslo
  Karlsson, B; Lind, M; Christiansson, M; (1996) Metodanalys som underlag för kvalitetssäkring av VAC-konceptet - utveckling och tillämpning av grundsyn på koncept. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Borås Studies in Information Systems, No 9.
  (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling och tillämpning av synsätt och metod.
Lind, M; (1996) Business Process thinking in practice. i Dahlbom B., Ljungberg F., Nuldén U., Simon K., Sorensen C., Stage J. (Eds): Proceedings of the 19th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Göteborg University
  Christiansson, M; (1997) Metod för utveckling av IO-samverkan - Toppledarforum - elektronisk handel för kommuner, landsting och stat - ett tillämpningsprojekt. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Arbetsrapport 97:5, Högskolan i Karlstad.
Melin, U; (1997) Information Systems and Organisational Change. In: Proceedings of IRIS20 “Social Informatics” (Braa, K. and Monteiro, E., eds., 1997), pp. 181-200
  Melin, U; (1997) Information Systems and Increased Business Process and Market Orientation.
  Melin, U; (1997) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett teknikföretag.
  Oscarson, P; Petersson, J; Hedström, K; (1997) Do Tutors and Learners have Different Opinions about PBL in General and Tutoring in Particular.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
  Seigerroth, U; Lind, M; (1997) Affärsprocesstänkande i samband med en verksamhetsdiagnos på ett trävaruföretag.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie.
  Axelsson, K; (1996) Strukturering av informationssystem och verksamheter - en teori- och empiribaserad argumentation. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-40, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstkonferens, Borås, 19-21 november, 1996
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
Sidan 6 av 35Prev1235[6]78333435Next v
[Condition]Avancerat filter