Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Cronholm, S; Ågerfalk, P; (1999) On the Concept of Method in Information Systems Development. In Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22), 7–10 August 1999, Keuruu, Finland, Vol. 1, (Ed, Käkölä T), pp. 229–236
Cronholm, S; Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1999) From Usability to Actability. In Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'99), 22–27 August 1999, Munich, Germany, Vol. 1, (Eds, Bullinger H-J and Ziegler J) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 1073–1077
  Eriksson, O; (1999) Communication Quality: Towards an Intersubjective understanding of Quality.
  Eriksson, O; (1999) A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1999) Produktbegreppet - en praktikteoretisk innebördsbestämning. CMTO, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Systemstrukturering – strategisk design eller oreflekterad konsekvens?. CMTO Research Paper No 1998:05, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 13-15 oktober, 1998
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1998) Method Integration: the need for a learning perspective.
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1998) The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Third International Workshop.
Goldkuhl, G; (1999) Teori som förändringskraft- om vad som kan driva förändringsarbete och om användning av affärsaktsteori vid diagnos och design av verksamheter. Konferensen Förändringskraft, CMTO, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1999) The grounding of usable knowledge: An inquiry in the epistemology of action knowledge. accepted to HSS99, Falun, March 16-18 1999
Sidan 6 av 69Prev1235[6]78676869Next v
[Condition]Avancerat filter