Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Cronholm, S; (2009) The Usability of Usability Guidelines - a Proposal for Meta-Guidelines . In proceedings of the 21st Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI)
Goldkuhl, G; (1984) ISAC omvärderad. Symposiet 'Systemutveckling - av vem,för vem och hur?, Mölndal 13-15 mars 1984
Goldkuhl, G; (1990) Aktörer i samarbete - aktörsteori som grund för förståelse av förändringsarbete. IDA, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Lyytinen, K; (1983) Information systems specification as rule reconstruction. IFIP 8.2 Conference "Beyond Productivity: Information Systems for Organizational Effectiveness, Minneapolis
Goldkuhl, G; (1987) Skapa verksamhetsgoda informationssystem - använd kontextuell verksamhetsanalys. NordDATA 87, Trondheim
  Melin, U; (2010) The Enterprise System as a Part of an Organization’s Administrative Paradox. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), pp. 181-200.
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Röstlinger, A; (2008) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning av IT-system "Företagsportal". Projektrapport PROFET, VITS,IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1985) Utveckling av användares verksamhetsspråk - ett nytt synsätt på informationsbehovsanalys. Symposiet "Vägen till bättre informationsstem - går via användarmedverkan", Riksdataförbundet, Stockholm
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1985) Om behovet av kreativitet vid beslut om datorisering. Forskningsgrupp HUMOR, CTH/GU
Goldkuhl, G; (1982) Utgångspunkter inför empiriska studier av förändringsanalys. Forskningsgruppen HUMOR, CTH/GU
Cronholm, S; (2010) Utvärdering av Vindtjänsten - en e-tjänst för analys av vindkraftsförhållanden.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2009) Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale . , VITS Working paper, LiU
Röstlinger, A; Cronholm, S; (2009) Design Criteria for Public e-Services. Accepted to the 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy
Lagsten, J; (2009) Utvärdera informationssystem – pragmatiskt perspektiv och metod.
Melin, U; (2009) The Emperor's New Clothes? - Analysing the Swedish Action Plan for e-Government. In: International Journal of Public Information Systems, Special Issue on E-Government in Sweden: New Directions, Vol. 2009:2, pp. 97-122.
  Johansson, B; Melin, U; (2009) Sourcing Decisions of Software Applications Hosting: What Influence has e-Government Services?. In: Barry, C., Conboy, K., Lang, Wojtkowski, G., Wojtkowski, W. (Eds.), Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory and Education, pp. 393-404.
Taxén, L; (2007) Activity Modalities – A Multi-dimensional Perspective on Coordination, Business Processes and Communication. Systems, Signs & Actions, Vol. 3 (2007), No. 1, pp. 93–133
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1993) Joint elicitation of problems: An important aspect of change analysis. Accepted to IFIP 8.2 Conference on "Information systems development: Human, social and organizational aspects", Noordwijkerhou
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2005) Change Analysis – Innovation and Evolution. invited paper to the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
Sidan 30 av 35Prev12329[30]3132333435Next v
[Condition]Avancerat filter