Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2000) Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Tolis, C; Nellborn, C; (1999) Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations.
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Strukturering av informationssystem - arkitekturstrategier i teori och praktik.
Brandt, P; Carlsson, R; Nilsson, A; (1998) Välja och Förvalta Standardsystem.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
  Goldkuhl, G; (1993) Verksamhetsutveckla datasystem.
  Adolfson, G; Melin, U; Markgren, F; (2000) Samverkan och affärsutveckling i träkedjan - ett sågverk i förändring.
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Melin, U; (2000) Using Business Action Theory for Dyadic Analysis. 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim 18-20 augusti, CMTO Research Papers 2000:10
  Eriksson, O; (2000) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet och användbarhet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) Analys av NVDB-konceptet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) ITS systems architectures - from vision to reality. presented at the 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Turino, Italy, 6-9 november 2000, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper, 2000:5, Högskolan Dalarna
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Organisational Ability - constituents and congruencies. Accepted to OR42, Swansea, Wales
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2000) Actability: A Way to Understand Information Systems Pragmatics. Presented at the 3rd Intl. Workshop on Organizational Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000
  Lind, M; Persborn, M; (2000) Knowledge Management in a broker context – the role of a broker in the knowledge transfer process.
Sidan 2 av 35Prev1[2]34567333435Next v
[Condition]Avancerat filter