Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (1994) Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör.
  Goldkuhl, G; (1994) Några problem vid datadriven strukturering av informationssystem.
  Karlsson, B; Lind, M; (1994) Att jämföra systemutvecklingsmetoder med stöd av metodanalys.
  Axelsson, K; (1994) Några problem vid verksamhetsbaserad systemstrukturering - Erfarenheter från tre fallstudier. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-49, Linköpings universitet, presenterat på LISS 94 (Linköpings InformationsSystem Seminarium), Linköping, 20 april, 1994
  Axelsson, K; (1994) IRM på försäkringsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-18, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1994) VBS i industriföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-19, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1994) VBS på skogsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-48, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Röstlinger, A; Brolin, A; (1994) Datadriven utveckling i kommun - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-50, Linköpings universitet
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1993) Customizable CASE environments: A framework for design and evaluation.
Sidan 16 av 69Prev12315[16]1718676869Next v
[Condition]Avancerat filter