Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Lind, M; (1995) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling, tillämpning och erfarenheter. Accepted to ”Linköpings InformationsSystemSeminarium 1995”, Linköping University
  Christiansson, M; (1995) Metodanalys av arbetsmetodik för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem - modellering och värdering av FRONTECs arbetsmetodik för design av EDI-tillämpning. presenterad vid VITS Höstseminarium 1995, 1996, Borås Studies in Information Systems, No 7.
  Nilsson, A; (1995) Evolution of Methodologies for Information Systems Work: A Historical Perspective.
  Nilsson, A; (1995) Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning.
  Nilsson, A; (1995) Utveckling av metoder för systemarbete: Ett historiskt perspektiv.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrategiers betydelse vid förändring av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-47, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 18-20 oktober, 1994
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - Utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv.
  Eriksson, O; (1994) Utvärdering av verksamhetskvalitet - en studie av informationssystemet TIPS.
Sidan 15 av 69Prev12314[15]1617676869Next v
[Condition]Avancerat filter