Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; (1995) Centralized or Decentralized Responsibility for Information Systems? - Consequences of two different Strategies. in Dahlbom B, Kämmerer F, Ljungberg F, Stage J, Sørensen C (Eds, 1995), Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 1, pp 49-62
  Axelsson, K; (1995) Att strukturera verksamheters informationssystem - utgångspunkter inför metodutveckling. presenterat på Workshop i Systemstrukturering, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 10 oktober, 1995
  Axelsson, K; (1995) På ny kurs med Sjökarteavdelningen - en fallstudie från STRIKE-projektet. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-07, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 22-23 november, 1995
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1995) Beskrivning av forskningsprojektet Strukturering av informationssystem och verksamheter - utvärdering och förändring (STRIKE). Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning och verksamhetsbaserad systemstrukturering. ingår i Nilsson A G (red, 1995), Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning, Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-95-14, Linköpings universitet, s 45-51
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (1995) Från IRM och VBS till PAKS: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering.
  Goldkuhl, G; (1995) Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom SIMMetoden.
  Goldkuhl, G; (1995) Processtänkande vid verksamhetsutveckling.
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
Sidan 14 av 69Prev12313[14]1516676869Next v
[Condition]Avancerat filter