Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Goldkuhl, G; (1996) Praktikteoretiskt perspektiv som forskningsgrund.
Goldkuhl, G; (1996) Handlingsteoretisk definition av informationssystem. VITS Höstkonferens 1996, Högskolan i Borås
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
  Hedström, K; (1996) How to implement PBL in an EUC environment.
  Lind, M; (1996) Indelning och avgränsning av affärsprocesser. Accepted to VITS Höstkonferens 1996, 19-21 november 1996, University College of Borås
  Melin, U; (1996) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett pappersbruk.
  Nilsson, A; (1996) Standardsystem: Ryktet om deras död var överdrivet.
  Axelsson, K; (1995) Realization of a Decentralized IS-strategy. in Sølvberg A, Krogstie J, Seltveit A H (Eds, 1995), Information Systems Development for Decentralized Organizations, Chapman & Hall, London, pp 168-183
Sidan 13 av 69Prev12312[13]1415676869Next v
[Condition]Avancerat filter