Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Melin, U; (1997) Information Systems and Organisational Change. In: Proceedings of IRIS20 “Social Informatics” (Braa, K. and Monteiro, E., eds., 1997), pp. 181-200
  Melin, U; (1997) Information Systems and Increased Business Process and Market Orientation.
  Melin, U; (1997) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett teknikföretag.
  Oscarson, P; Petersson, J; Hedström, K; (1997) Do Tutors and Learners have Different Opinions about PBL in General and Tutoring in Particular.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
  Seigerroth, U; Lind, M; (1997) Affärsprocesstänkande i samband med en verksamhetsdiagnos på ett trävaruföretag.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie.
  Axelsson, K; (1996) Strukturering av informationssystem och verksamheter - en teori- och empiribaserad argumentation. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-40, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstkonferens, Borås, 19-21 november, 1996
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
Sidan 12 av 69Prev12311[12]1314676869Next v
[Condition]Avancerat filter