Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Fristedt, D; (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Lind, M; (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings Universitet
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Karlsson, B; (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Öberg, F; (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development.
  Seigerroth, U; (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
Ågerfalk, P; (2001) Who's the User in User-Centred Design?. In Poster Sessions: Abridged Proceedings, HCI International 2001, 5–10 August 2001, New Orleans, LA, USA, pp. 102–104.
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2000) Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Tolis, C; Nellborn, C; (1999) Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations.
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Strukturering av informationssystem - arkitekturstrategier i teori och praktik.
Brandt, P; Carlsson, R; Nilsson, A; (1998) Välja och Förvalta Standardsystem.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
  Goldkuhl, G; (1993) Verksamhetsutveckla datasystem.
  Adolfson, G; Melin, U; Markgren, F; (2000) Samverkan och affärsutveckling i träkedjan - ett sågverk i förändring.
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Melin, U; (2000) Using Business Action Theory for Dyadic Analysis. 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim 18-20 augusti, CMTO Research Papers 2000:10
  Eriksson, O; (2000) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet och användbarhet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) Analys av NVDB-konceptet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) ITS systems architectures - from vision to reality. presented at the 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Turino, Italy, 6-9 november 2000, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper, 2000:5, Högskolan Dalarna
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Organisational Ability - constituents and congruencies. Accepted to OR42, Swansea, Wales
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2000) Actability: A Way to Understand Information Systems Pragmatics. Presented at the 3rd Intl. Workshop on Organizational Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000
  Lind, M; Persborn, M; (2000) Knowledge Management in a broker context – the role of a broker in the knowledge transfer process.
Lind, M; Seigerroth, U; (2000) Organisational learning through team-based reconstruction - going from individual tacit knowledge to shared explicit knowledge. Accepted to the 42nd Annual Conference of the Operational Research Society, 12-14 september 2000, University of Wales, Swansea
Melin, U; (2000) Product Identity and Coordination - A Case Study of Order Handling in an Organisational Network. In Proceedings of the Nofoma Conference, Aarhus School of Business, Denmark, also in: CMTO Research Papers 2000:14
Melin, U; Axelsson, K; (2000) Images of a Wood Industrial Network - A Multi-Perspective Approach. in Proceeding of the 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, also in: CMTO Research Papers 2000:11
  Oscarson, P; (2000) Managing Information Security in a Small IT-service Company: A Case Study.
  Pellikka, M; (2000) The value based computer artefact. Challenges illustrated by case studies in municipal context.
Ågerfalk, P; Oscarson, P; Petersson, J; (2000) The Ability to Act Secure: A Key Success Factor for Local Internet-based Marketplaces. In Doing IT Together, Proceedings of the 23rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 23), 12–15 August 2000, Lingatan, Sweden, Vol. 2, (Eds, Svensson L, et al.) Uddevalla, Sweden: University of Trollhättan Uddevalla, pp. 869–881
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1999) Informationssystemarkitekturer och väginformatik - Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationssystemarkitekturer inom transportområdet. CMTO Research Paper No 1999:05, Linköpings universitet, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper 1999:13, Högskolan Dalarna
  () .
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisatorisk affärssamverkan inom träindustrin - Resultat från en förstudie. CMTO Research Papers 1999:01, Linköpings universitet, presenterat på Förändringskraft, Linköpings universitet, 28 januari, 1999
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisational Business Development in the Wood Industry - Results of a Pilot Study. in Larimo J, Kock S (Eds, 2000), Recent Studies in Interorganizational and International Business Research, Report no 58, Vaasa, pp 11-34
Sidan 1 av 14Prev[1]234567121314Next v
[Condition]Avancerat filter