Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Fristedt, D; (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Lind, M; (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings Universitet
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Karlsson, B; (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Öberg, F; (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development.
  Seigerroth, U; (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
Ågerfalk, P; (2001) Who's the User in User-Centred Design?. In Poster Sessions: Abridged Proceedings, HCI International 2001, 5–10 August 2001, New Orleans, LA, USA, pp. 102–104.
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
Sidan 1 av 35Prev[1]234567333435Next v
[Condition]Avancerat filter