Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Axelsson, K; Melin, U; (2002) Att förstå samverkan mellan företag – En ansats för inter-organisatorisk utveckling i småföretag. Bokkapitel till Perspektiv på MTO/MTO-resultat (under utgivning av VINNOVA)
Melin, U; Axelsson, K; (2002) Roles of Theories and Models in Interactive Knowledge Creation – Reflections from a Business Network and IT Case Study. in: Remenyi, D. (Eds.) Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, pp. 229-243
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (2002) The Social Construction of Data Stability – Discovering Strategies for Establishing and Preserving Stability in Data Bases. presented at Information Systems in Context, VITS Pre-International Workshop, 11-12 February, 2002
Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; (2002) Understanding B2B interaction – A model to accentuate inter-organisational systems design issues. in Wrycza S (Ed., 2002), Proceeding of the 10th European Conference on Information Systems (ECIS2002), Gdansk, Poland, June 6-8 2002, pp. 541-550
Axelsson, K; Melin, U; Kock, H; (2001) Arenor för gemensam kunskapsbildning – exempel från två samverkansprojekt. Presenterat på Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS’01), 9-11 maj 2001, Halmstad
  Axelsson, K; (2001) Changes in Organisational Languages during Information Systems Development. in Harindranath G, Rosenberg D, Sillince JAA, Wojtkowski W, Wojtkowski WG, Wrycza S, Zupancic J (Eds., 2002), New Perspectives on Information Systems Development: Theory, Methods and Practice, Kluwer Academic, New York, USA (Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems Development)
Axelsson, K; Segerkvist, P; (2001) Interaction between Actors and Information Systems in Web-based Imaginary Organisations – Experiences from two Case Studies. in Ihlström C, Svensson B-M, Svensson J (Eds., 2001), Proceeding of 1st Nordic Workshop on Electronic Commerce 2001, pp. 7-18
Axelsson, K; (2001) IS Architecture and Organisation in Concert – A Human and Business Perspective on Architectural IS Design. in Remenyi D, Brown A (Eds., 2001) Proceedings of the 8th European Conference on IT Evaluation, pp. 189-195
Axelsson, K; Avdic, A; (2001) IT management during Acquisition of ERP-systems - Experiences from Goal Dialogs at two Companies. in Remenyi D, Brown A (Eds., 2001) Proceedings of the 8th European Conference on IT Evaluation, pp. 293-301
  Axelsson, K; Avdic, A; Goldkuhl, G; (2001) IT-management i anskaffnings- och implementeringsprocessen – Resultat från två fallstudier. slutrapport till NUTEK-programmet ”IT i verkstadsindustrin”, also in CMTO Research Paper No 2001:01, Linköpings universitet
Sidan 5 av 8Prev1234[5]678Next v
[Condition]Avancerat filter