Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Ökad IT-användning – vad händer med organisationers och människors förmåga?. i Lennerlöf L [red] (2000) Avveckla eller utveckla? En antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. Även som, Linköping: CMTO Research Papers, no 2000:16
Sidan 2 av 2Prev1[2]Next v
[Condition]Avancerat filter