Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
Christiansson, B; Christiansson, M; (2003) The Missing Approach for Component Specification. In: Assar, S., Semmak, F. & Barkhi, R. (eds.)Proceedings of 1:st International Workshop on Component-Based Business Information Systems Engineering (CBBISE'03), September 2003, Geneva.
  Johansson-Hidén, B; Sandlund, E; Friman, Y; Cöster, H; Christiansson, M; (2001) Värdegrund och etiska överväganden i räddningstjänstens verksamhetsutveckling. Arbetsrapport nr 4, Samhällsvetenskapliga institutionen, Karlstads universitet.
Christiansson, M; (1998) Interaction Analysis - An important part of Inter-organisational Business and IS development. in Goldkuhl, G. Lind, M. Seigerroth, U. (eds.). Proceedings of the Third International Workshop on The Language Action Perspektive on Communication Modelling - LAP'98, June 1998 Stockholm.
  Christiansson, M; (1997) En inter-organisatorisk förändringsanalys - utveckling av kund-/leverantörsprocessen. presenterad vid konferensen Processinriktad verksamhetsutveckling 21/5-97, Arbetsrapport 97:13, Högskolan i Karlstad.
  Christiansson, M; (1997) Metod för utveckling av IO-samverkan - Toppledarforum - elektronisk handel för kommuner, landsting och stat - ett tillämpningsprojekt. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Arbetsrapport 97:5, Högskolan i Karlstad.
  Karlsson, B; Lind, M; Christiansson, M; (1996) Metodanalys som underlag för kvalitetssäkring av VAC-konceptet - utveckling och tillämpning av grundsyn på koncept. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Borås Studies in Information Systems, No 9.
  Christiansson, M; (1995) Metodanalys av arbetsmetodik för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem - modellering och värdering av FRONTECs arbetsmetodik för design av EDI-tillämpning. presenterad vid VITS Höstseminarium 1995, 1996, Borås Studies in Information Systems, No 7.
Sidan 2 av 2Prev1[2]Next v
[Condition]Avancerat filter