Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
Eriksson, O; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: E-recept . Resonans
Eriksson, O; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Ladok . Resonans
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
  Eriksson, O; Ågerfalk, P; (2005) Information Modeling Based on Semantic and Pragmatic Meaning. In Advanced Topics in Database Research, Vol. 4, Idea Group, Inc
Eriksson, O; Lind, M; (2005) Problems with Communication Quality in Commitment Management. Communication and Coordination in Business Processes (CCBP 2005)
Hultgren, G; Eriksson, O; (2005) The Concept of e-Service from a Social Interaction Perspective. Accepted to Action in Language, Organisations and Information Systems ALOIS*2005, The 3rd International Conference, 15–16 March 2005, Limerick, Ireland
Hultgren, G; Eriksson, O; (2005) The User Interface as a Supplier of Intertwined e-Services. the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
  Ågerfalk, P; Eriksson, O; (2004) Action-Oriented Conceptual Modelling. European Journal of Information Systems, 13(1), pp. 80–92.
Eriksson, O; Ågerfalk, P; (2004) Information Modelling Based on a Meaningful Use of Language. In Grundspenkis J, Kirikova M. (Eds.) CAiSE Workshops, Proceedings Volume 1, Riga, Latvia
Eriksson, O; Forsman, A; (2004) The Implementation and use of conceptual standards - the case of the RDS-TMC service. In Proccedings of ECIS 2004 The 12th European Conference on Information System
Cronholm, S; Eriksson, O; (2004) What could OOA&D Benefit from Grounded Theory?. In proocedings of the 13th International Conference on Information Systems Development (ISD), (O Vasilecas, A Caplinskas, W Wojtkowski, W G Wojtkowski, J Zupancic & S Wrycza eds). September 9-11, 2004, Vilnius, Lithuania
Forsman, A; Eriksson, O; (2003) Standardisation as a basis for information exchange and IT-services. In Proceedings of the Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden; May. 4-5, Gotland, Sweden
Hultgren, G; Eriksson, O; (2003) The notion of Computer Based Information Services.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm.
Eriksson, O; Hultgren, G; (2003) The notion of IT-services from a social interaction perspective. Accepted to WISC - Workshop on Information Systems in Context. Linköping
Eriksson, O; (2003) To denominate and characterise in the context of information systems. Accepted to ECIS 2003 The 11th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, 2003
Åkerblom, L; Eriksson, O; (2003) Tourist Information Systems based on Trail Network Information. Accepted to ENTER2003, Helsinki, Finland, Jan 29-31, 2003
Ågerfalk, P; Eriksson, O; (2003) Usability in Social Action: Reinterpreting Effectiveness, Efficiency and Satisfaction. In Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems (ECIS 2003), 16–21 June 2003, Naples, Italy, (Eds, Ciborra C, et al.).
  Eriksson, O; (2002) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In: Kecheng Liu, Rodney J. Clarke, Peter Bøgh Andersen, Ronald K. Stamper (eds), Coordination and Communication Using Signs: Studies in Organisational Semiotics 2, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002, ISBN 0-7923-7509-2
Eriksson, O; (2002) Information Systems Infrastructures. Accepted to: 9th World Congress on Intelligent Transport Systems, Chicago, Oct 14-17, 2002
Eriksson, O; (2002) Intelligent Transport Systems and Services (ITS) - New challenges for system developers and researchers. Accepted to the Eleventh International Conference of Information Systems Development, Riga, Latvia 12 - 14 September, 2002
Eriksson, O; Forsman, A; (2002) Intelligent Transport Systems and Services supported by standards. Accepted to: 9th World Congress on Intelligent Transport Systems, Chicago, Oct 14-17, 2002
  Eriksson, O; (2002) Location Based Destination Information for the Mobile Tourist. In Information and Communication Technologies in Tourism, Wöber K.W., Frew A. J., Hitz M. (eds.), Springer-Verlag Wien
Ågerfalk, P; Eriksson, O; (2002) Pragmatization of Conceptual Modelling. In Information Systems and the Future of the Digital Economy, Proceedings of the Xth European Conference on Information Systems (ECIS 2002), 6–8 June 2002, Gdansk, Poland, Vol. 1, (Ed, Wrycza S), pp. 416–428.
Eriksson, O; (2002) The Pragmatic Language Functionality of Information Systems. Accepted to: Promote IT 2002; Apr. 22-24, Skövde, Sweden
  Eriksson, O; (2001) Kommunikationskvalitet och användbarhet. I Olsson B. (red) Användarperspektiv – Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare, Vinnova rapporter, VR 2001:18, Stockholm
Hultgren, G; Eriksson, O; (2001) The business offer and its implication for the business interaction complexity – The Distribution of Tourism Packages. Accepted to ENTER2001, Montreal, Canada, April 25-27, 2001
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2001) The Swedish National Road Database – Analysing governing principles for an information systems architecture. Proceedings of the Eight World Congress on Intelligent Transport Systems, 30 Sep - 4 Oct, Sydney, Australia
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) Analys av NVDB-konceptet.
  Eriksson, O; (2000) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) ITS systems architectures - from vision to reality. presented at the 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Turino, Italy, 6-9 november 2000, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper, 2000:5, Högskolan Dalarna
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet och användbarhet.
  Eriksson, O; (1999) A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory.
  Eriksson, O; (1999) Communication Quality: Towards an Intersubjective understanding of Quality.
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1999) Informationssystemarkitekturer och väginformatik - Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationssystemarkitekturer inom transportområdet. CMTO Research Paper No 1999:05, Linköpings universitet, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper 1999:13, Högskolan Dalarna
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Hultgren, G; Karlsson, J; (1998) Affärs- och paketutveckling i nätverk med stöd av IT.
  Eriksson, O; (1998) Communication Quality: A sales Support System in The Eyes of the Customer.
  Eriksson, O; (1997) A Communicative Action Evaluation of Information Systems - The Volvo Case Study.
  Eriksson, O; (1997) Ett Kommunikativt perspektiv på affärsprocessen och affärsrelationer.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Axelsson, K; Hultgren, G; (1997) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 2.
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Eriksson, O; (1995) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem.
  Eriksson, O; (1995) Ett kommunikativt perspektivt på IT och affärsverksamheten - Ett exemempel från turist- och reseindustrin.
  Eriksson, O; (1995) Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - Utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv.
  Eriksson, O; (1994) Utvärdering av verksamhetskvalitet - en studie av informationssystemet TIPS.
  Eriksson, O; (1994) Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör.
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1994) VBS på skogsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-48, Linköpings universitet
  Eriksson, O; (1993) Att beteckna eller benämna I samband med konstruktion av informationssystem.
  Goldkuhl, G; Axelsson, K; Eriksson, O; (1992) Hur studera realisering och konsekvenser av strategibaserade informationssystemarkitekturer?. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-19, Linköpings universitet
  Eriksson, O; (1992) Turistbyrån och den professionella arbetsstationen.
  Eriksson, O; (1992) Utvärdering – Verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter