Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (1997) A Communicative Action Evaluation of Information Systems - The Volvo Case Study.
  Eriksson, O; (1997) Ett Kommunikativt perspektiv på affärsprocessen och affärsrelationer.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Axelsson, K; Hultgren, G; (1997) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 2.
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Eriksson, O; (1995) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem.
  Eriksson, O; (1995) Ett kommunikativt perspektivt på IT och affärsverksamheten - Ett exemempel från turist- och reseindustrin.
  Eriksson, O; (1995) Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
Sidan 5 av 6Prev1234[5]6Next v
[Condition]Avancerat filter