Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) Analys av NVDB-konceptet.
  Eriksson, O; (2000) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) ITS systems architectures - from vision to reality. presented at the 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Turino, Italy, 6-9 november 2000, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper, 2000:5, Högskolan Dalarna
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet och användbarhet.
  Eriksson, O; (1999) A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory.
  Eriksson, O; (1999) Communication Quality: Towards an Intersubjective understanding of Quality.
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1999) Informationssystemarkitekturer och väginformatik - Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationssystemarkitekturer inom transportområdet. CMTO Research Paper No 1999:05, Linköpings universitet, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper 1999:13, Högskolan Dalarna
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Hultgren, G; Karlsson, J; (1998) Affärs- och paketutveckling i nätverk med stöd av IT.
  Eriksson, O; (1998) Communication Quality: A sales Support System in The Eyes of the Customer.
Sidan 4 av 6Prev123[4]56Next v
[Condition]Avancerat filter