Publications

Search publications: 
...v
...v
Titel 
  Eriksson, O; (1994) Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör.
  Goldkuhl, G; (1994) Några problem vid datadriven strukturering av informationssystem.
  Karlsson, B; Lind, M; (1994) Att jämföra systemutvecklingsmetoder med stöd av metodanalys.
  Axelsson, K; (1994) Några problem vid verksamhetsbaserad systemstrukturering - Erfarenheter från tre fallstudier. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-49, Linköpings universitet, presenterat på LISS 94 (Linköpings InformationsSystem Seminarium), Linköping, 20 april, 1994
  Axelsson, K; (1994) IRM på försäkringsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-18, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1994) VBS i industriföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-19, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1994) VBS på skogsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-48, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Röstlinger, A; Brolin, A; (1994) Datadriven utveckling i kommun - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-50, Linköpings universitet
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1993) Customizable CASE environments: A framework for design and evaluation.
  Cronholm, S; (1993) CASE-shells - flexible and open environments for customizing CASE tools.
  Eriksson, O; (1993) Att beteckna eller benämna I samband med konstruktion av informationssystem.
  Axelsson, K; (1993) Consequences of an IRM-based System Development - Experiences from a Case Study. in Bansler J P, Bødker K, Kensing F, Nørbjerg J, Pries-Heje J (Eds, 1993), Proceedings of the 16th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 2, pp 507- 521
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) IRM på byggföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-46, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 28-29 september, 1993
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) A Comparison between two Strategies for Information Systems Architectures. Department of Computer and Information Science, LiTH-IDA-R-94-08, Linköping University, presented at Sundsvall 42, Sundsvall, October 19-21, 1993
  () .
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) VBS på pappersbruk - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-47, Linköpings universitet
  Röstlinger, A; Axelsson, K; (1993) Utvärdering och förändring av datorstödda kommunala verksamheter - Rapport från en förstudie bland kommuner i Östergötland. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-43, Linköpings universitet
  Eriksson, O; (1992) Turistbyrån och den professionella arbetsstationen.
  Eriksson, O; (1992) Utvärdering – Verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
  Goldkuhl, G; (1992) Kunskapande, Institutionen för datavetenskap.
  Goldkuhl, G; (1992) Att förändra informationssystem - en verksamhetsinriktad grundsyn.
  Goldkuhl, G; (1992) On the relations between information systems and organizational activities: Integration and separation as thought models.
Goldkuhl, G; (1992) Contextual activity modelling of information systems. Accepted to the 3rd International Working Conference on Dynamic Modelling of information systems, Noordwijkerhout
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; Krysander, C; (1992) Adaptation of CASE tools to different systems development methods.
  Goldkuhl, G; Axelsson, K; Eriksson, O; (1992) Hur studera realisering och konsekvenser av strategibaserade informationssystemarkitekturer?. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-19, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Konferens Sundsvall42, Dataföreningen
  Lind, M; (2001) Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys. PhD-thesis, Linköping University
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Oscarson, P; (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter.
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Christiansson, B; (2001) A Knowledge Plan for Research in the Area of Software Component Specification. In: Bubenko J. (ed.) Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockhlom
  Christiansson, B; (2001) Component-Based Systems development. In: Nilsson A.G. & Pettersson, J.S. (eds.).On Methods for Systems Development in Professional Organisations, Studenlitteratur, Lund
  Christiansson, B; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning kring systemutveckling och systemutvecklingsmetoden OOA. i Nilsson, A G. (red.) Klassisk informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning - bidrag från 21 doktorander, Lecture Notes, Rapport LiTH-IDA-R-95-14, Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet
  Christiansson, B; (1999) Komponentbaserad systemutveckling - genväg eller senväg?. Ingår i Nilsson A.G. & Pettersson, J.S. (red.). Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer - Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället, Studenlitteratur, Lund
Christiansson, B; (1998) Komponentbaserade informationssystem - arkitektur, livscykel och systemutvecklingsprocess. Arbetsrapport 98:4, Samhällsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Karlstad
Christiansson, B; (1997) Objektorienterade mjukvarukomponenter i datorbaserade informationssystem. Arbetsrapport 97:7, Samhällsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Karlstad
Christiansson, B; (2002) Software components - difficulties with acquisition . In: Bubenko J. & Wangler B. (eds.) Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockhlom
Christiansson, B; (2000) Component-Based Software Development Life Cycles. In: Crncovic, I. (ed.) Component-Based Software Engineering. Mälardalen University, Västerås
  Christiansson, B; (2002) CBD Processs. In: Crnkovic, I. & Larsson, M., (eds.) Building Reliable Component-Based Software Systems. Artech House, Boston
Cronholm, S; (2002) Grounded Theory in Use - a Review of Experiences. In Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2002) (Remenyi D, ed). 29-30 April 2002. Reading University, Reading, UK
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Actable Information Systems - Quality Ideals Put Into Practice. Presented at the Eleventh Conference On Information Systems (ISD 2002). 12-14 September, Riga, Latvia
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Document-Driven Systems Development - an Approach Involving Novice Users. In Proceedings of the Conference United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS 2002), 10-12 April 2002. Leeds Metropolitan University, UK
  Eriksson, O; (2002) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In: Kecheng Liu, Rodney J. Clarke, Peter Bøgh Andersen, Ronald K. Stamper (eds), Coordination and Communication Using Signs: Studies in Organisational Semiotics 2, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002, ISBN 0-7923-7509-2
Eriksson, O; (2002) Information Systems Infrastructures. Accepted to: 9th World Congress on Intelligent Transport Systems, Chicago, Oct 14-17, 2002
Eriksson, O; (2002) Intelligent Transport Systems and Services (ITS) - New challenges for system developers and researchers. Accepted to the Eleventh International Conference of Information Systems Development, Riga, Latvia 12 - 14 September, 2002
Sidan 4 av 14Prev123[4]567121314Next v
[Condition]Avancerat filter