Publications

Search publications: 
...v
...v
Titel 
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2000) Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Tolis, C; Nellborn, C; (1999) Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations.
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Strukturering av informationssystem - arkitekturstrategier i teori och praktik.
Brandt, P; Carlsson, R; Nilsson, A; (1998) Välja och Förvalta Standardsystem.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
  Goldkuhl, G; (1993) Verksamhetsutveckla datasystem.
Sidan 3 av 69Prev12[3]4567676869Next v
[Condition]Avancerat filter