Publications

Search publications: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Fristedt, D; (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Lind, M; (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings Universitet
Sidan 1 av 69Prev[1]234567676869Next v
[Condition]Avancerat filter