Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Collste, G; Duquenoy, P; Hedström, K; Kimppa, K; Mordini, E; (2006) ICT in Medicine and Health Care: Assessing Social, Ethical, and Legal Issues.. In IFIP, vol. 223, Social Informatics: An Information Society for All? In Remembrance of Rob Kling, eds. Berleur, J., Nurminen, M., Impagliazzo, J
  Hedström, K; (2006) IT i äldreomsorgen - en fråga om värden . Studentlitteratur, Lund
  Hedström, K; (2004) The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization. . In: Jan Damsgaard & Helle Zinner Henriksen (eds). Networked Informatin Technologies. Diffusion and Adaptation, p 1-18.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
Lindgren, I; (2013) Public e-service stakeholders - A study on who matters for public e-service development and implementation. IEI, Linköpings universitet
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
Hedström, K; (2004) Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg.. Doktorsavhandling.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2020) Digitala resurser i verksamheter. IEI/LiU
Sidan 1 av 12Prev[1]234567101112Next v
[Condition]Avancerat filter