Informationssystems handlingsbarhet

Mission

Området informationssystems handlingsbarhet intresserar sig för utveckling och utvärdering av informationssystem. Intresset tar utgångspunkt i systemens användning som stöd för kommunikation mellan aktörer vid bedrivande av verksamhet.

Systemutveckling handlar om hur IT-system kan och bör konstrueras för att stödja användning och kommunikation mellan användare på ett bra sätt. Dessa intressen tar sig utryck i form av teorier om IT-systems roll i verksamheter som verktyg för socialt handlande - vi kallar detta IT-systems handlingsbarhet (eller "actability" på engelska). Det tar sig också utryck i form av metoder och modeller för utveckling och utvärdering av IT-system (SU-metoder).

Kunskapsprodukter

  • Teori avseende IT-systems handlingsbarhet (actability)
  • Metoder för att utveckla handlingsbara IT-system
  • Metoder för att utvärdera handlingsbarheten hos IT-system