Verksamhetsprocesser och informationssystem

Inriktning

Forskningsområdet VP&IS fokuserar verksamheter i förändring. Med verksamheter i förändring betonas helhetsperspektivet avseende utveckling och förändring av verksamheter. Med detta synsätt klargörs att utvecklings- och förändringsarbete i form av diagnos, design, implementering och utvärdering skall betraktas och genomföras utifrån syftet att uppnå resultat och effekter, såväl internt i den egna praktiken som externt i andra praktiker eller för andra klienter.

Utifrån området verksamheter i förändring har tre delområden formulerats, som alla utgår ifrån en gemensam helhetssyn, men som vart och ett fokuserar olika aspekter av verksamheter i förändring.

Forskning inom dessa områden innebär prövning och utveckling av VP&IS olika kunskapsprodukter som t.ex  
  • Handlingsteori
  • Praktikteori
  • Processteori
  • Förändringsanalys