VITS nyheter

  Publicerad: 2006-02-14 16:11:43
VITS-bidrag på QualIT2005

Två VITS-bidrag presenterades på konferensen QualIT2005 (International Conference on Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research) i Brisbane, Australien, 23-25 november, 2005. Båda bidragen handlade om Multi-Grounded Theory.

Stefan Cronholm presenterade sitt bidrag:
Ladda hem“Multi-Grounded Theory in Practice – a Review of Experiences from Use”
Mikael Lind presenterade sitt och Göran Goldkuhls bidrag:
Ladda hem“The Evolution of a Business Process Theory - the Case of a Multi-Grounded Theory”. Detta bidrag har erhållit Best Paper Award och det kommer att efter en omarbetning publiceras i Australian Journal of Information Systems.

I samband med besöket i Australien presenterade Mikael Lind också ett bidrag på Australasian Conference on Information Systems (ACIS'2005), Sydney, Australien, 30 november - 2 december, 2005:
Ladda hem“Contextual Understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems”

Tillbaka