Forskningsområden

 

Mission

Inom forskningsområdet vill vi bidra till utveckling av kunskap som gör samspelet mellan organisationer - ett samspel som kan stödjas av IT-system- synligt. Sådan kunskap kan ta sin utgångspunkt i å ena sidan ett mer organisatoriskt intresse, och å andra sidan ett mer IT-system inriktat dylikt. Dessa två ömsesidigt kompletterande inriktningar kallar vi samverkan i organisatoriska nätverk samt IT-system och affärssamverkan.

Aspekter som fokuseras inom forskningsområdet

  • Affärer som fenomen
  • Affärsrelationer
  • Elektroniska affärer
  • Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling
  • Organisatoriska nätverk och IT-användning
  • Utveckling av inter-organisatoriska IT-system

Kunskapsprodukter

  • Affärsaktsteori och den affärsgeneriska modellen (BAT-modellen)
  • Affärsprocessanalys
  • Inter-organisatorisk förändringsanalys
  • Teori om inter-organisatoriska IT-system