Mjuk infrastruktur

 

 

 

IT-system utgör en grundläggande infrastruktur för moderna samhället. I många sammanhang betraktas denna infrastruktur enbart ur ett tekniskt perspektiv men en viktig del av denna utgörs också av det vi kallar för "mjuk infrastruktur".

Med mjuk infrastruktur avses både den information och funktionalitet som utgör en förutsättning för systemutveckling och systemförvaltning. Inom forskningsområdet "Mjuk infrastruktur" betraktas IT-system och mjukvarukomponenter som en återanvändbar och grundläggande resurs för organisationer och samhället i stort. För mer information se fokussida
 
 
  Kontaktpersoner:
Ulf Melin
Owen Eriksson