IT och mobilitet

 

 

 

Forskningsområdet handlar om system och tjänster som kan användas för att stödja mobilitet av varor, människor och fordon. Dessa applikationer används i olika mobila användningssituationer samt för transport- och reseplanering.

Dessa system och tjänster är betydelsefulla p.g.a. att transport- och reseaktiviteter blir allt viktigare för individer och samhället. Idag sker en också snabb utveckling inom detta område och ny informationsteknik används i samband med detta, t.ex. mobila klienter, telekommunikation, positioneringsteknik och geografiska informationssystem.

Detta område är också föremål för ett starkt intresse från industrin som investerar stora resurser på utveckling av den här typen av tjänster t.ex. Intelligent Transport System (ITS) och Location Based Services (LBS).

 

  Kontaktperson:
Owen Eriksson