Affärsinteraktion och elektroniska affärer

 

 

 

Välkommen till våra sidor som innehåller information kring affärssamverkan och IT-system!

 

  Kontaktpersoner:
Karin Axelsson
Ulf Melin