Kvalitativ forskningsmetodik

 

 

 

Forskningsområdet Kvalitativ forskningsmetodik bedriver kunskapsutveckling kring

  • Planering och värdering av vetenskapliga studier
  • Generering och analys av kvalitativa empiriska data
  • Utveckling av teorier, metoder och andra kunskapsobjekt
  • Samspel mellan vetenskapligt arbete och praktisk kunskapsbildning och förändring
  • Samband mellan forskningsmetoder och metoder för verksamhets-/systemutveckling

Inom och för dessa områden utvecklas teorier/synsätt och modeller/metoder.

Det grundläggande vetenskapliga förhållningssättet kan beskrivas som kvalitativt, interpretativt och pragmatiskt.
 
 
  Kontaktpersoner:
Göran Goldkuhl
Stefan Cronholm