Verksamhetsprocesser och informationssystem

 

Forskningsområdet
Verksamhetsprocesser och informationssystem (VP&IS)
fokuserar verksamheter i förändring -> se områdesbeskrivning ->

Forskare
Praktiker

 

 

  Kontaktpersoner:
Annie Röstlinger
Mikael Lind